Jedná se o výuku základů první pomoci v teoretických, ale i praktických příkladech – modelových ukázkách. Výuka je zaměřena na získání teoretických poznatků a především na důkladné procvičování poskytování první pomoci.

Parametry:

Obsah:

Součástí kurzu První pomoci jsou praktické nácviky – vše zážitkovou formou. K dispozici jsou resuscitační loutky, AED, obvazová technika, maskovací sada, dlahy, lékárnička atd. V kurzu absolvent získá orientaci v teoretických znalostech a zážitkových dovednostech v poskytování první pomoci z různých kritických oblastí. Absolvent se bude orientovat v situaci na místě zranění, bude umět zhodnotit stav vědomí zraněného, přítomnost dostatečného dýchání a známek oběhu, zvládne poskytnout patřičnou první pomoc dle druhu poranění i případného postižení a bude vědět, v jakých situacích přivolat odbornou pomoc. V kurzu se také naučí, jaká specifika platí pro různé věkové skupiny, jak může manipulovat se zraněným a mnoho dalšího. Součástí jsou praktické nácviky – vše zážitkovou formou s dostatečným počtem pomůcek – resuscitační loutky, obvazový materiál, maskovací sada zranění, atd. Lektoři se zaměřují na oblast předání základů poskytování první pomoci účastníkovi kurzu zážitkovou formou.

Galerie:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *