Školení – DPH PRO ZAČÁTEČNÍKY s lektorkou Ing. Halinou Novotnou, MBA

Seminář nabízí začátečníkům se zákonem o DPH seznámení  se s principy DPH a základní orientaci v zákoně.

 • předmět daně z přidané hodnoty, základní pojmy,
 • stanovení obratu pro registraci plátce a důvody registrace identifikované osoby, dobrovolná registrace k DPH, pravidla registrace k DPH
 • dodání zboží a poskytnutí služby v tuzemsku – uskutečnění zdanitelného plnění, povinnost přiznat daň,
 • poskytování přeshraničních služeb z pohledu ZDPH,
 • poukazy – jednoúčelový, víceúčelový,
 • pořízení zboží z jiného členského státu, povinnost přiznat daň,
 • daňové doklady, typy daňových dokladů, jejich vystavování – vynaložení úsilí o doručení, náležitosti daňových dokladů, uchování,
 • stanovení základu daně, přefakturace,
 • výpočet daně, sazby daně,
 • oprava základu daně, opravný daňový doklad,
 • sazby daně u stavebních prací, dodání nemovité věci,
 • přehled osvobozených plnění bez nároku na odpočet daně
 • nájem nemovité věci vs ubytovací služba,
 • dodání zboží v rámci EU, prokazování přepravy,
 • dovoz a vývoz zboží, daňové doklady,
 • nárok na odpočet daně, podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně,
 • vyrovnání odpočtu daně, úprava odpočtu daně, nedoložené případy zničení nebo ztráty majetku,
 • režim přenesení daňové povinnosti – základní principy, jednotlivé režimy,
 • nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba,
 • zrušení registrace k DPH,
 • správa daně z přidané hodnoty v tuzemsku – podávání daňového přiznání, kontrolní hlášení, apod.

Bližší informace a kontakt: Ing. Jana Vavrošová, MBA, email: vavrosova.medica@seznam.cz

U nás se stále něco děje

Nenechte si ujít

KRÁSNÝ ŠTĚDRÝ DEN

Nejlepší dárek v životě, který najdete pod vánočním stromkem? Je to láska, přátelé, rodina a každá s nimi strávená minuta DOMA. Veselé Vánoce přeje tým MEDICA Třinec.

Více informací