Výroční zpráva 2020

MEDICA Třinec má za sebou „rouškorok“. Bez Vás všech, kteří jste nám pomáhali, si nedokážeme, jak bychom se v této bojovce udrželi.

Každý rok je zcela jiný. Těšíme se na nové výzvy a nové příběhy.

A děkujeme Všem, kteří nás podporují a pomáhají jít dál.

Hrdinů je mezi Vámi neskutečně mnoho. Velký dík.

Připomeňte si tento rok v rámci výroční zprávy 2020.

https://www.medica3nec.cz/vyrocni-zpravy/

Více informací: Ing. Jana Vavrošová, MBA, email: jana.vavrosova@medica3nec.cz , mobil: 739 590 289