Zdravotník zotavovacích akcí.

Absolvent kurzu je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotnického dozoru na zotavovacích akcích dle vyhlášky č. 422/2013 Sb. Ovládá a poskytuje první pomoc a uplatní se zejména jako zdravotník zotavovacích akcí na táborech, školách v přírodě, lyžařských kurzech a jiných podobných akcí pro děti a mládež. Dále může působit jako zdravotní dozor na sportovních, kulturních a společenských akcích. Absolvent se orientuje v akutních stavech a vybraných onemocnění, v základech hygieny a epidemiologie. Vede a archivuje náležitou dokumentaci. Znalosti využívá ke kontrole hygienických podmínek a epidemiologických opatření, předepsaných odpovídající vyhláškou. Dodržuje práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí.

Termín realizace – 2x víkednová výuka (pátek, sobota, neděle). Zážitkový program ve venkovním prostředí. Modelové situace. Včetně maskování zraněných a praktických nácviků.

pátek od 15.00 do 20.00 hodin, sobota, neděle od 9.00 do 16.00 hodin

Termín: duben 2022

Přihlášky online: ZZA říjen 2021 MEDICA Třinec – Formuláře Google

Vstupní požadavky: minimální věk 18 let, vzdělání min. SŠ s ukončeným středním vzděláním (dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů)

Cena 3 000 Kč/osoba.

Lektoři: Mgr. Libuše Koppová, Mgr. Radim Holek, Ing. Jana Vavrošová, MBA

Bližší informace a kontakt: Ing. Jana Vavrošová, MBA, email: vavrosova.medica@seznam.cz

U nás se stále něco děje

Nenechte si ujít

Srdíčkové poděkování

Přejeme Vám SRDÍČKOVÝ den. Toto krásné překvapení nám vytvořily dvě šikovné dámy. Obrovské poděkování za jejich čas strávený nad šitím. Opravdu každé srdíčko je ORIGINÁL.

Více informací

Finanční podpora

Vaše příspěvky nám umožňují pečovat o lidi v našem regionu a napňovat naše motto, že: „Každý člověk potřebuje svou postel, svůj hrnek, své blízké.“ Nejjednodušší

Více informací