III. ročník Běh pro hospic Třinec 13. 6. 2023

Běhejte a plňte přání!

Většina lidí si přeje zůstat na konci života doma mezi svými. Hospice lidem toto přání plní. I vy můžete. Podpořte je během nebo darem. Děkujeme!

Na co aktuálně sháníme peníze

Zajišťujeme bezplatné služby poskytující mobilní paliativní péči. Snažíme se o to, aby těžce nemocný člen rodiny mohl zůstat doma, netrpěl zbytečně bolestmi a konec života mohl prožít se svými blízkými. Hospicová péče vytváří důstojný prostor, v němž smrt a umírání neznamenají strach, utrpení a osamělost. Díky této výzvě a úhradě startovného přispějete na provoz mobilního hospice v roce 2023

 13. června 2023  1.0 km | 5.0 km | 21.0 km

Třinec – lesopark, start a cíl u atletického stadionu STARS. Trať přímo v lesoparku, označeno praporky a orientačními body. V cíli pak odměna v podobě perníkových medailí. I letos partnery akce jsou členové TJ TŽ orientační běh.

Registrace online zde: Běh pro mobilní hospic MEDICA – III. ročník Třinec (behyprohospice.cz)

 
 
 
 
 
 
.