MEDICA zdravotní péče

Historie

Historie

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. byla založena v roce 2007 jako nestátní zdravotní zařízení poskytující zdravotní péči v domácím prostředí klientů na území Třince a v okolí.

Zakládajícími zdravotními sestrami jsou Danuše Walachová a Libuše Koppová.

Danuše Walachová

pracuje ve zdravotnictví celý život. Od roku 2007 vede tým sestřiček MEDICA zdravotní péče, s.r.o.. Dnes ve firmě spolupracuje nejen se spoluzakladatelkou Libuší Koppovou, ale především s vlastní dcerou. Svým obětavým přístupem klientům pomáhá zvládat často nelehké životní situace. V roce 2016 získala Ocenění vítězky Sestry veřejnosti.
Jak představuje Domácí hospic?  Připomíná nedávný výzkum pro hospic Cesta domů, podle kterého si více než tři čtvrtiny Čechů přejí zemřít v domácím prostředí: „Realita je ovšem taková, že 60 procent lidí umírá v nemocnicích a 9 procent v LDN. Pacient, který by byl odkázán na pomoc druhých, by jako pečující osobu v 88 procentech uvítal rodinného příslušníka.“ A právě mobilní hospic takovou možnost nabízí. Specifický je především tím, že kromě starosti o pacienta je potřebná péče (včetně psychologické) poskytována také jeho rodině. „Není to pouze péče zdravotní, ale celého multidisciplinárního týmu. Konzultace u pacientů probíhají většinou s algeziologem, onkologem, nutričním specialistou i dalšími specialisty podle konkrétní diagnózy. Stává se, že pacient nemá možnost zůstat v péči rodiny, potom může zvolit hospic kamenný,“ prozrazuje.
A jak přesně služby týmu Medica fungují? Pro „domácí péči“ jsou mechanismy v rámci českého zdravotnictví nastavené poněkud jinak než pro hospicovou. „Sestry v rámci domácí péče fungují jako prodloužená ruka lékaře. Praktický lékař vystaví poukaz, kde specifikuje, jaká péče je pro daného pacienta indikována. Zdravotní sestra při první návštěvě u pacienta připraví ošetřovací plán a dle tohoto plánu probíhají návštěvy,“ popisuje Walachová. Průběh léčby je často konzultován se specialisty především na léčení defektů, diabetology a dalšími. Pacienti by se tedy neměli obávat, že se jim dostane horší péče než na specializovaných pracovištích v nemocnicích.

Libuše Koppová

začínala v roce 1965 jako sestra u lůžka na oddělení popálenin a od té doby prošla v Nemocnici Třinec řadou pozic a funkcí. Působila zde jako instrumentářka, anesteziologická sestra ARO, staniční sestra pro anestezii a rychlou zdravotnickou záchrannou službu a nakonec v letech 1990–2004 jako hlavní sestra nemocnice. Zároveň stále pracovala na svém dalším vzdělávání. Od roku 1967 přednáší odborné i laické veřejnosti, publikuje, absolvovala řadu kurzů věnovaných například holistickému přístupu v ošetřovatelství, konceptu bazální stimulace, organizaci a řízení práce ve zdravotnictví apod. Ani odchod do důchodu pro Libuši Koppovou nepředstavoval zpomalení pracovního tempa, naopak se rozhodla využít více času k ještě intenzivnějšímu studiu a v 62 letech začala studovat vysokou školu. V roce 2011 úspěšně absolvovala bakalářské studium v oboru sociální práce a v roce 2013 navazující magisterský programu. Kromě toho také přednáší v oblasti stárnutí a stáří, první pomoci, somatologie, etiky, psychologie, komunikace… Za zmínku určitě stojí 150 odpřednášených hodin v období od září do prosince 2011 nebo účast v Projektu ESF zaměřeném na školení žáků 8. a 9. tříd základních škol v první pomoci. Ve školním roce 2011–2012 bylo v rámci tohoto projektu proškoleno téměř 14 tisíc dětí. Libuše Koppová se stala rovněž vítězkou ankety Sestra mého srdce 2012 a Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství 2012.

Sama sebe  se vtipně popisuje jako nemladá a nehubená workoholička s pozitivním myšlením. Kolegové a přátelé si často myslím, že Libuška nezná hranice. Ona však říká, že život je krátký, někdy hořký, ale je to život – tak si ho užívejme. Snaží se obklopit pozitivními lidmi … V roce 2017 získala ocenění  Moravskoslezská SESTRA 2017 v kategorii Paliativní a hospicová péče. 

Český Goodwill 2021

Firmové Oscary – prestižní ocenění pro firmy, kterých si lidé váží

Rodinná firma roku 2017

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. získala 2. místo v kategorii MALÁ FIRMA PRO ROK 2017

Moravskoslezská sestra 2016

V roce 2016 byla Danuše Walachová zvolená svými pacienty Sestrou veřejnosti.

Sestra roku 2012

Libuše Koppová se stala rovněž vítězkou ankety Sestra mého srdce 2012 a Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství 2012.