Finanční podpora

Vaše příspěvky nám umožňují pečovat o lidi v našem regionu a napňovat naše motto, že: „Každý člověk potřebuje svou postel, svůj hrnek, své blízké.“

Nejjednodušší cestou je darování prostřednictvím portálu Darujme.cz, kde je náš projekt.

V případě, že nás chcete podpořit, můžete z Vašeho účtu ve prospěch bankovního účtu MEDICA Třinec, z.ú. 2001834268/2010.

Potvrzení o přijatém daru vystavujeme na začátku roku za dary zaslané v předchozím kalendářním roce.

Prosíme dárce, kteří nás chtějí podpořit zasláním daru na náš bankovní účet, aby nám laskavě sdělili své kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo a email) na emailovou adresu projekt.medica@seznam.cz. Díky tomu budeme moci připravit pro Vás potvrzení o daru a také Vás informovat, jak s vašimi dary zacházíme.

Daňové zvýhodnění dárců (Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. Umožňuje odečíst věnované dary od základu daně.)

Fyzické osoby/zaměstnance (podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů převyšující za rok částku 1000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.

Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.