Když se objeví nejistota....

Poradna

Poradna

Na poradnu se lidé obracejí v situaci, kdy zvažují péči o svého blízkého, či již dlouhodobě pečují a objeví se u nich dotazy nebo nejistota.

 Poradna nabízí podporu a pomoc v závažných situacích, které blízcí nemocných řeší. Pomůže zprostředkovat:

– poskytnutí informací o průběhu, podmínkách a možnostech domácí hospicové péče a principech paliativní péče

– poskytnutí kontaktů a zprostředkování dostupných služeb v oblasti péče o nemocného (např. domácí hospicové péče, zdravotní služby, pečovatelské služby, osobní asistence, půjčovny zdravotních pomůcek)

– poskytnutí informací týkajících se vzniku nároku na příspěvek na péči, ošetřování člena rodiny či náhradního volna v zaměstnání

– doprovázení  nemocného i rodiny v těžké životní situaci (zvládání péče, psychohygiena, prostor pro sdílení obav, starostí, smutku, sdílení vzpomínek aj.)

– podpora komunikace s nemocným i pečujícími o jejich situaci, potřebách a přáních

– zprostředkování psychologického poradenství

– zprostředkování služeb duchovního

– poskytnutí praktických informací jak postupovat při úmrtí doma

Co nabízíme:

  • Praktické i teoretické poradenství ohledně všeho, co souvisí s péčí – u Vás doma anebo v našem obýváčku – včetně praktického nácviku všeho, co je pro Vás důležité.
  • Základní krizová intervence – telefonická i osobní – zajišťuje proškolený sociální pracovník.
  • Poradci pro pozůstalé pomohou se vším, co je potřeba ve chvílích po úmrtí.
  • Svépomocné skupiny pozůstalých fungují na principu sdílení, kdy rozhovor s těmi, kteří procházejí podobnou situací, může být uklidňující.

Průvodce budoucí péčí

Tento průvodce je nástrojem pro zachycení  Vašich hodnot a preferencí  o tom, jakou péči byste si do budoucna přáli a čemu byste se naopak rádi vyhnuli. Mnoho lidí  o těchto věcech přemýšlí , ale nikomu o svých přáních neřeknou.

V situaci, kdy je třeba udělat nějaké  rychlé  a důležité  rozhodnutí  o zdravotní péči, pak mohou být blízcí  nebo zdravotníci postaveni před těžkou volbu, kdy si nejsou jisti, co by si daný člověk sám přál, a ne vždy je možné  tyto informace získat přímo od něj.

Tento průvodce tak muže být prostředek, jak zajistit abychom až do konce života mohli rozhodovat o své péči a nebyli vydáni na pospas okolnostem, ve kterých se ocitneme.

,,Pro pozůstalé nabízíme pravidelná setkání pozůstalých“