Důvěřujte naším zkušenostem

Sociální poradna

Sociální poradna

Na poradnu se lidé obracejí v situaci, kdy zvažují péči o svého blízkého, či již dlouhodobě pečují a cítí se vyčerpáni.

Poradna nabízí podporu a pomoc v závažných situacích, které blízcí nemocných řeší. Pomůže zprostředkovat důležité a potřebné kontakty a informace,  pomůže zvážit nejvhodnější postup v dané situaci – terénní nebo pobytové služby, může poradit s úpravou domácího prostředí,  pomůže zprostředkovat psychoterapeutickou či duchovní péči.

  • Pokud chcete pečovat o svého blízkého doma, pomůžeme vám naplánovat jednotlivé kroky péče o nemocného člověka.
  • Zprostředkujeme Vám dostupné informace o možnostech péče (pečovatelské služby, osobní asistence, kompenzační pomůcky apod.), také o nárokových dávkách (příspěvek na péči, na bydlení,  apod.), a další potřebné informace vyplývající z Vaší individuální situace. Jsme schopni pomoci a poradit rodinným příslušníkům, kteří pečují o své blízké v domácím prostředí a cítí se péčí vyčerpání, nebo si jen nevědí rady, a také osobám, které se staly pozůstalými a ocitají se ve fázi truchlení, vyrovnávají se se ztrátou a zármutkem.

Poskytujeme odborné sociální poradenství formou

ambulantní – v naší poradně ve středy od 13-15 hodiny

terénní – po předchozí telefonické domluvě dojedeme za Vámi

telefonickou – 774 441 581

prostřednictvím e-mailu – pomoc.medica@seznam.cz

dle vašich potřeb, a to u Vás doma nebo u nás v poradně.