Důvěřujte naším zkušenostem

Sociální poradna

Sociální poradna

O naší odborné poradně:

Odborné sociální poradenství je služba poskytována v souladu se zákonem č.108/2006Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou  MPSV ČR č.505/2006 Sb.

Odborné sociální poradenství pro osoby v terminálním stádiu a jejich rodinné příslušníky

Naším posláním je odborně a lidsky podporovat rodiny v každodenní náročné péči o své blízké, doprovázet je v nelehké době při umírání i po úmrtí, a to v jejich přirozeném domácím prostředí na třinecko – jablunkovsku.

Cíle služby
Cílem je poskytnout odborné sociální poradenství lidem, kteří se ocitnout v nepříznivé situaci
z důvodu blízkosti smrti, poskytnout poradenství pečujícím rodinám v oblasti ošetřování
v domácím prostředí a pomoc pozůstalým při vyrovnávání se se ztrátou.

Činnosti vedoucí k dosažení cílů klientů
× sociální poradenství lidem, jež se mohou ocitnout v krizové situaci z důvodu blízkosti
smrti.
× podpora rodiny v péči o jejich blízkého, tak aby byla zachována jeho lidská důstojnost
a bylo mu umožněno zemřít v domácím prostředí v kruhu svých blízkých.
× informování klientů o dalších možnostech řešení jejich nepříznivé situace, informace o
možnosti finanční podpory ze strany státu (příspěvek na péči apod.).
× pomoc při zprostředkování psychologické, psychiatrické, duchovní péče a poskytnutí
kontaktu na právní pomoc.
× zprostředkování kontaktů a informací, související s kvalitní domácí zdravotní péčí.
× Poskytování kontaktů pro poradenství v oblasti ošetřování v domácím prostředí.
× pomoc pozůstalým při vyrovnávání se se ztrátou.
× informování veřejnosti o možnostech mobilní hospicové péče.

Provozní doba:

Sociální služba je poskytována jako terénní služba a poradna v MEDICA Třinec, ul. Konská 197, 739 61, kde je vytvořena speciální místnost.

Pro poskytování služby Poradna jsou vyhrazeny tyto dny a časy:

Středa: 13:00-15:00 hodin ( v současné době pandemie OMEZENA pouze na objednávku)

Služba je poskytována bez předchozího objednání, v dalších dnech a časech po telefonické dohodě jako terénní služba v pracovních dnech od 8 do 16 hodin.

Co nabízíme:

Na poradnu se lidé obracejí v situaci, kdy zvažují péči o svého blízkého, či již dlouhodobě pečují a cítí se vyčerpáni.

Poradna nabízí podporu a pomoc v závažných situacích, které blízcí nemocných řeší. Pomůže zprostředkovat důležité a potřebné kontakty a informace,  pomůže zvážit nejvhodnější postup v dané situaci – terénní nebo pobytové služby, může poradit s úpravou domácího prostředí,  pomůže zprostředkovat psychoterapeutickou či duchovní péči.

Komu je poradna určena:

  • lidé žijící na třinecko-jablunkovsku
  • bez věkového omezení
  • osoby v krizi

Osoby krizi jsou pro nás lidé, kteří již nemají kapacitu čelit dané situaci obvyklým způsobem za pomocí vlastních sil, ani s pomocí svých blízkých a přátel, ale mají vůli situaci řešit, a proto se na nás obracejí.

Jaké zásady dodržujeme:

× pružnost (přizpůsobení pracovní doby dle potřeb klienta),

× neomezená pracovní doba,

× individuální přístup,

× respektování důstojnosti a individuality – respektování vlastní vůle a rozhodnutí klienta,

× otevřenost a spolupráce

× empatie

× diskrétnost

× nestrannost a rovný přístup

× odbornost

× respektování vlastní vůle klientů

× respektování navyklých způsobů života

Uzavření a ukončení smlouvy o poskytnutí

Při poskytování odborného sociálního poradenství na základě ustanovení § 91 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, se v případě služby odborné sociální poradenství (§37)
smlouva uzavírá a ukončuje v ústní podobě.

Zodpovědná osoba:

Mgr. Libuše Koppová, mobil: 774 441 581

Pokud chcete pečovat o svého blízkého doma, pomůžeme vám naplánovat jednotlivé kroky péče o nemocného člověka.

Zprostředkujeme Vám dostupné informace o možnostech péče (pečovatelské služby, osobní asistence, kompenzační pomůcky apod.), také o nárokových dávkách (příspěvek na péči, na bydlení,  apod.), a další potřebné informace vyplývající z Vaší individuální situace. Jsme schopni pomoci a poradit rodinným příslušníkům, kteří pečují o své blízké v domácím prostředí a cítí se péčí vyčerpání, nebo si jen nevědí rady, a také osobám, které se staly pozůstalými a ocitají se ve fázi truchlení, vyrovnávají se se ztrátou a zármutkem.

 

Krásnou adventní neděli

Přejeme Vám krásnou adventní neděli. Druhá svíčka se zapaluje na druhou bronzovou adventní neděli. Svíčka se jmenuje Mír. Podle starých zvyků by ji mělo zapálit

Více informací

Giving Tuesday

Česká republika se již šestým rokem připojí ke Giving Tuesday, světovému dni štědrosti a dobrých skutků. Letošní ročník připadá na úterý 30. listopadu 2021. I

Více informací