Důvěřujte naším zkušenostem

Sociální poradna

Sociální poradna

O naší odborné poradně:

Odborné sociální poradenství je služba poskytována v souladu se zákonem č.108/2006Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou  MPSV ČR č.505/2006 Sb.

Odborné sociální poradenství pro osoby v terminálním stádiu a jejich rodinné příslušníky

Naším posláním je odborně a lidsky podporovat rodiny v každodenní náročné péči o své blízké, doprovázet je v nelehké době při umírání i po úmrtí, a to v jejich přirozeném domácím prostředí na třinecko – jablunkovsku.

Cíle služby
Cílem je poskytnout odborné sociální poradenství lidem, kteří se ocitnout v nepříznivé situaci
z důvodu blízkosti smrti, poskytnout poradenství pečujícím rodinám v oblasti ošetřování
v domácím prostředí a pomoc pozůstalým při vyrovnávání se se ztrátou.

Činnosti vedoucí k dosažení cílů klientů
× sociální poradenství lidem, jež se mohou ocitnout v krizové situaci z důvodu blízkosti
smrti.
× podpora rodiny v péči o jejich blízkého, tak aby byla zachována jeho lidská důstojnost
a bylo mu umožněno zemřít v domácím prostředí v kruhu svých blízkých.
× informování klientů o dalších možnostech řešení jejich nepříznivé situace, informace o
možnosti finanční podpory ze strany státu (příspěvek na péči apod.).
× pomoc při zprostředkování psychologické, psychiatrické, duchovní péče a poskytnutí
kontaktu na právní pomoc.
× zprostředkování kontaktů a informací, související s kvalitní domácí zdravotní péčí.
× Poskytování kontaktů pro poradenství v oblasti ošetřování v domácím prostředí.
× pomoc pozůstalým při vyrovnávání se se ztrátou.
× informování veřejnosti o možnostech mobilní hospicové péče.

Provozní doba:

Sociální služba je poskytována jako terénní služba a poradna v MEDICA Třinec, ul. Konská 197, 739 61, kde je vytvořena speciální místnost.

Pro poskytování služby Poradna jsou vyhrazeny tyto dny a časy:

Středa: 13:00-15:00 hodin ( v současné době pandemie OMEZENA pouze na objednávku)

Služba je poskytována bez předchozího objednání, v dalších dnech a časech po telefonické dohodě jako terénní služba v pracovních dnech od 8 do 16 hodin.

Co nabízíme:

Na poradnu se lidé obracejí v situaci, kdy zvažují péči o svého blízkého, či již dlouhodobě pečují a cítí se vyčerpáni.

Poradna nabízí podporu a pomoc v závažných situacích, které blízcí nemocných řeší. Pomůže zprostředkovat důležité a potřebné kontakty a informace,  pomůže zvážit nejvhodnější postup v dané situaci – terénní nebo pobytové služby, může poradit s úpravou domácího prostředí,  pomůže zprostředkovat psychoterapeutickou či duchovní péči.

Komu je poradna určena:

  • lidé žijící na třinecko-jablunkovsku
  • bez věkového omezení
  • osoby v krizi

Osoby krizi jsou pro nás lidé, kteří již nemají kapacitu čelit dané situaci obvyklým způsobem za pomocí vlastních sil, ani s pomocí svých blízkých a přátel, ale mají vůli situaci řešit, a proto se na nás obracejí.

Jaké zásady dodržujeme:

× pružnost (přizpůsobení pracovní doby dle potřeb klienta),

× neomezená pracovní doba,

× individuální přístup,

× respektování důstojnosti a individuality – respektování vlastní vůle a rozhodnutí klienta,

× otevřenost a spolupráce

× empatie

× diskrétnost

× nestrannost a rovný přístup

× odbornost

× respektování vlastní vůle klientů

× respektování navyklých způsobů života

Uzavření a ukončení smlouvy o poskytnutí

Při poskytování odborného sociálního poradenství na základě ustanovení § 91 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, se v případě služby odborné sociální poradenství (§37)
smlouva uzavírá a ukončuje v ústní podobě.

Zodpovědná osoba:

Mgr. Libuše Koppová, mobil: 774 441 581

Pokud chcete pečovat o svého blízkého doma, pomůžeme vám naplánovat jednotlivé kroky péče o nemocného člověka.

Zprostředkujeme Vám dostupné informace o možnostech péče (pečovatelské služby, osobní asistence, kompenzační pomůcky apod.), také o nárokových dávkách (příspěvek na péči, na bydlení,  apod.), a další potřebné informace vyplývající z Vaší individuální situace. Jsme schopni pomoci a poradit rodinným příslušníkům, kteří pečují o své blízké v domácím prostředí a cítí se péčí vyčerpání, nebo si jen nevědí rady, a také osobám, které se staly pozůstalými a ocitají se ve fázi truchlení, vyrovnávají se se ztrátou a zármutkem.

 

Slavíme dnes 15 let MEDICA

Přesně 1/1/2007 vyjely sestřičky na první návštěvy.Dnes slaví MEDICA 15 let! Budeme trochu vzpomínat, dneska Libuše Koppová, proč a jak vznikala: „Proč jsme do toho šly?

Více informací