Důvěřujte naším zkušenostem

Terénní odlehčovací služby

Terénní odlehčovací služby

Na poradnu se lidé obracejí v situaci, kdy zvažují péči o svého blízkého, či již dlouhodobě pečují a objeví se u nich dotazy nebo nejistota.
 

Poradna nabízí podporu a pomoc v závažných situacích, které blízcí nemocných řeší. Pomůže zprostředkovat

  • důležité a potřebné kontakty a informace, 
  • pomůže zvážit nejvhodnější postup v dané situaci – terénní nebo pobytové služby,
  • může poradit s úpravou domácího prostředí, 
  • pomůže zprostředkovat psychoterapeutickou či duchovní péči.

Průvodce budoucí péčí

Tento průvodce je nástrojem pro zachycení  Vašich hodnot a preferencí  o tom, jakou péči byste si do budoucna přáli a čemu byste se naopak rádi vyhnuli. Mnoho lidí  o těchto věcech přemýšlí , ale nikomu o svých přáních neřeknou.

V situaci, kdy je třeba udělat nějaké  rychlé  a důležité  rozhodnutí  o zdravotní péči, pak mohou být blízcí  nebo zdravotníci postaveni před těžkou volbu, kdy si nejsou jisti, co by si daný člověk sám přál, a ne vždy je možné  tyto informace získat přímo od něj.

Tento průvodce tak muže být prostředek, jak zajistit abychom až do konce života mohli rozhodovat o své péči a nebyli vydáni na pospas okolnostem, ve kterých se ocitneme.

,,Pro pozůstalé nabízíme pravidelná setkání pozůstalých“