Odpočinek pro pečující, aby měli více sil na náročnou péči

Terénní odlehčovací služba

Terénní odlehčovací služba

 
 
Pečovat není snadné.
55% pečujících přiznává, že je péče pro ně velmi náročná.
Terénní odlehčovací služba je tady pro to, aby pečujícím odlehčila a pomohla.

Co terénní odlehčovací služba nabízí:

  • Pomoc v sebeobsluze – zajištění hygieny, stravy atd.
  • Možnost volného času pro pečující – pečující mohou získat čas pro sebe, pro svou práci, odpočinek či zařízení čehokoliv
  • Můžeme v průběhu návštěvy zastoupit pečující rodinu, která tim získá čas nejen na vyřízení toho nezbytného, ale také na nabrání sil pro další péči.
 

Zdravotní péče není součástí této služby.
Asistenti nemohou aplikovat injekce, převazovat rány, ...

To důležité ve zkratce
  • Službu poskytujeme v pracovní dny 7 – 15hod
  • Sociální pracovník je pověřen jednáním se zájemcem o službu
  • Jak často a na jak dlouho bude služba poskytována záleží na vzájemné dohodě.
  • Úhrada za odlehčovací služby je od 1.8.2023 ve výši 155 Kč/hod.
  • Podrobné pravidla služby jsou součástí smlouvy, která se podepisuje před začátkem poskytování péče.
 
 

Přemýšlíte o využití služby a chcete vědět, jak by to probíhalo?

Nejprve náš sociální pracovník  navštíví rodinu. Při této schůzce je potřeba aby byl ten, kdo péči potřebuje, ale také pečující, protože potřebujeme poznat zvyklosti rodiny, dohodnout, kdy by byla péče možná a co konkrétně by Vám pomohlo.

Pokud se domluvíme, je podepsána smlouva o poskytování služeb, kde jsou vypsány všechny detaily, na kterých jsme se společně dohodli. Poté již asistenti v nasmlouvaný čas navštěvují rodinu.

Nejčastěji pomáháme při sprchování či koupání, při denní hygieně (vč. výměny inkontinenčních pomůcek) anebo jenom posečkání v rodině, aby pečující měl prostor pro sebe.

Bc. Lucie Sikorová, DiS.

sociální pracovník - vedoucí sociálních služeb