Pro naše klienty 3 měsíce zdarma

Přístrojové vybavení

Pro naše klienty 3 měsíce zdarma

Půjčovna pomůcek

Chceme Vám co možná nejvíce usnadnit překonání mnohdy velmi težké životní situace, proto potřebuje-li náš klient zajistit potřebné pomůcky, zapůjčíme je po dobu 3 měsíců zdarma.

 

Kyslíkový koncentrátor

Přenosný kyslíkový koncentrátor OLIVE GOLD

Infuzní stojany

Elektrická odsávačka

Biolampa Bioptron Pro1

Polohovací pomůcky

Slouží k prevenci a léčbě dekubitů, u osob upoutaných na lůžko nebo trvale sedících. Dále pomůcky, které slouží k umístění části těla (hlava, trup, končetiny) do terapeuticky vhodných poloh, což přispívá ke zmírnění bolesti, prevenci vzniku poškození kloubů, vzniku kontraktur a křečí. Rovněž slouží k dočasnému odlehčení tlaku jednotlivých částí těla.

Repose

Repose je vysoce efektivní multifunkční systém, který může být používán pro prevenci a léčbu tlakových ulcerací (stupně 1-4), jak ve zdravotnických zařízeních tak i v domácím prostředí. Pomáhá úspěšně léčit a ulevuje od bolesti. Repose výrobky se dodávají ve speciálním bezpečném ochranném obalu, který slouží současně jako pumpa.Repose systém neustále vyrovnává tlaky působící na pokožku pacienta a kopíruje jeho pohyby, vylučuje působení tíhy na jedno místo, zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku. Pacient spočívá na hladkém, měkkém a pro vlhkost propustném povrchu.Nosnost – 140 kg hmotnosti pacienta.

Mobilní koupací vana

Mobilní koupací vana je určena pro provádění osobní hygieny ležících pacientů pečovatelem. Díky nafukovacím okrajům je možné mobilní vanu použít při provádění hygieny i na běžném lůžku bez nutnosti fixace okrajů vany k bočnicím lůžka.

Zvedací židle

Zvedák je mobilní zvedací židle na baterie, která během několika minut zvedne osobu, která upadla, do téměř vztyčené polohy. Může jej obsluhovat pouze jedna osoba a nevyžaduje od ní žádnou fyzickou sílu, kromě pomoci. Funguje tak, že pomáhající osoba zvedák sestaví kolem osoby, která upadla, a ovládá jej pomocí panelu s tlačítky na sedadle nebo pomocí dálkového ovladače. Sedadlo je vybaveno bezpečnostním pásem, který zajistí osobu, používající židli.

Adventní koncety České televize

Tradiční předvánoční sbírku Adventní koncerty České televize vídáte na obrazovkách již 33 let. Adventní koncerty ČT pomáhají realizovat projekty neziskovým organizacím ze všech koutů České republiky. Od svého vzniku

Více informací