K dispozici pro naše pacienty

Přístrojové vybavení

Přístrojové vybavení

Máme k dispozici širokou škálu zdravotních přístrojů a kompenzačních pomůcek. Upozorňujeme, že tyto přístroje a pomůcky zapůjčujeme pouze našim pacientům.

Polohovací pomůcky

Slouží k prevenci a léčbě dekubitů, u osob upoutaných na lůžko nebo trvale sedících. Dále pomůcky, které slouží k umístění části těla (hlava, trup, končetiny) do terapeuticky vhodných poloh, což přispívá ke zmírnění bolesti, prevenci vzniku poškození kloubů, vzniku kontraktur a křečí. Rovněž slouží k dočasnému odlehčení tlaku jednotlivých částí těla.

Infuzní pumpa Argus 717 V

Injekční pumpa (lineární dávkovač) Graseby 3150

Kyslíkový koncentrátor Everflo

Pulzní oxymetr Nonin 9590 ONYX Vantage

Odsávací přístroje Laerdal LCSU

Biolampa Bioptron Pro1

Papučový den

Už máte své papuče? Papučový den se rychle blíží Již 4. rok se lidé z celé ČR zapojí do osvětové kampaně pro mobilní hospice. 7. října

Více informací