K dispozici pro naše pacienty

Přístrojové vybavení

Přístrojové vybavení

Zapůjčení přístrojů a pomůcek je nabízeno Sociální poradnou pouze klientům této poradny, u kterých není možné zajistit potřebný přístroj/pomůcku ze systému veřejného zdravotního pojištění anebo je potřebné zajistit překlenutí doby nezbytné pro její zajištění.

Zapůjčení je možné pouze pro klienty, u kterých bylo pohovorem zjištěno, že se nachází v nepříznivé sociální situaci a přístroj/pomůcka bude napomáhat sociálnímu začlenění anebo předcházet sociálnímu vyloučení uživatele.

Zapůjčení přístroje/pomůcky má za cíl umožnit klientovi setrvat ve svém přirozeném prostředí po maximálně možnou dobu, zajistit jeho samostatnost a uchování si dovedností a usnadnit péči poskytovanou pečující osobou.

Přístroje/pomůcky jsou zapůjčovány na základě písemné smlouvy a za finanční spoluúčasti klienta dle platného ceníku.

Polohovací pomůcky

Slouží k prevenci a léčbě dekubitů, u osob upoutaných na lůžko nebo trvale sedících. Dále pomůcky, které slouží k umístění části těla (hlava, trup, končetiny) do terapeuticky vhodných poloh, což přispívá ke zmírnění bolesti, prevenci vzniku poškození kloubů, vzniku kontraktur a křečí. Rovněž slouží k dočasnému odlehčení tlaku jednotlivých částí těla.

Infuzní pumpa Argus 717 V

Injekční pumpa (lineární dávkovač) Graseby 3150

Kyslíkový koncentrátor Everflo

Pulzní oxymetr Nonin 9590 ONYX Vantage

Odsávací přístroje Laerdal LCSU

Biolampa Bioptron Pro1

Krásnou adventní neděli

Přejeme Vám krásnou adventní neděli. Druhá svíčka se zapaluje na druhou bronzovou adventní neděli. Svíčka se jmenuje Mír. Podle starých zvyků by ji mělo zapálit

Více informací

Giving Tuesday

Česká republika se již šestým rokem připojí ke Giving Tuesday, světovému dni štědrosti a dobrých skutků. Letošní ročník připadá na úterý 30. listopadu 2021. I

Více informací