K dispozici pro naše pacienty

Přístrojové vybavení

Přístrojové vybavení

Zapůjčení přístrojů a pomůcek je nabízeno Sociální poradnou pouze klientům této poradny, u kterých není možné zajistit potřebný přístroj/pomůcku ze systému veřejného zdravotního pojištění anebo je potřebné zajistit překlenutí doby nezbytné pro její zajištění.

Zapůjčení je možné pouze pro klienty, u kterých bylo pohovorem zjištěno, že se nachází v nepříznivé sociální situaci a přístroj/pomůcka bude napomáhat sociálnímu začlenění anebo předcházet sociálnímu vyloučení uživatele.

Zapůjčení přístroje/pomůcky má za cíl umožnit klientovi setrvat ve svém přirozeném prostředí po maximálně možnou dobu, zajistit jeho samostatnost a uchování si dovedností a usnadnit péči poskytovanou pečující osobou.

Přístroje/pomůcky jsou zapůjčovány na základě písemné smlouvy a za finanční spoluúčasti klienta dle platného ceníku.

Polohovací pomůcky

Slouží k prevenci a léčbě dekubitů, u osob upoutaných na lůžko nebo trvale sedících. Dále pomůcky, které slouží k umístění části těla (hlava, trup, končetiny) do terapeuticky vhodných poloh, což přispívá ke zmírnění bolesti, prevenci vzniku poškození kloubů, vzniku kontraktur a křečí. Rovněž slouží k dočasnému odlehčení tlaku jednotlivých částí těla.

Infuzní pumpa Argus 717 V

Injekční pumpa (lineární dávkovač) Graseby 3150

Kyslíkový koncentrátor Everflo

Pulzní oxymetr Nonin 9590 ONYX Vantage

Odsávací přístroje Laerdal LCSU

Biolampa Bioptron Pro1

Běh pro hospic v Třanovicích

Akce se uskuteční ve spolupráci s obcí Třanovice, MAS Pobeskydí a Třanovičtí přespolní žraloci. Výtěžek ze startovného bude sloužit pro provoz bezplatného poskytování mobilní paliativní

Více informací