K dispozici pro naše pacienty

Přístrojové vybavení

Přístrojové vybavení

Máme k dispozici širokou škálu zdravotních přístrojů a kompenzačních pomůcek. Upozorňujeme, že tyto přístroje a pomůcky zapůjčujeme pouze našim pacientům.

Polohovací pomůcky

Slouží k prevenci a léčbě dekubitů, u osob upoutaných na lůžko nebo trvale sedících. Dále pomůcky, které slouží k umístění části těla (hlava, trup, končetiny) do terapeuticky vhodných poloh, což přispívá ke zmírnění bolesti, prevenci vzniku poškození kloubů, vzniku kontraktur a křečí. Rovněž slouží k dočasnému odlehčení tlaku jednotlivých částí těla.

Infuzní pumpa Argus 717 V

Injekční pumpa (lineární dávkovač) Graseby 3150

Kyslíkový koncentrátor Everflo

Pulzní oxymetr Nonin 9590 ONYX Vantage

Odsávací přístroje Laerdal LCSU

Biolampa Bioptron Pro1

Veřejná sbírka

MEDICA Třinec získala Osvědčení k pořádání veřejné sbírky za účelem získání finančních prostředků na zajištěné provozu domácí paliativní péče. K finančnímu přispěvkům je zřízen transparentní

Více informací

Nové letáčky k distribuci.

Máme k dispozici novou grafiku letáčků k mobilní paliativní péči. Distribuce tištěných verzí po jednotlivých obcí (obecních úřadech) proběhne do konce února 2021. Prosíme o

Více informací