Půjčovna zdravotních přístrojů a pomůcek

Půjčovna zdravotních přístrojů a pomůcek

Fakultativní služba sociální služby Odborné sociální poradenství. Sociální pracovník je pověřen jednáním se zájemcem o službu.

Toto jsou některé z aktuálně nabízených přístrojů a pomůcek. Kompletní seznam včetně cen naleznete v aktuálním ceníku.

Kyslíkový koncentrátor - oxygenerátor

Přenosný kyslíkový koncentrátor OLIVE GOLD

Polohovací postel

Repose

Repose je vysoce efektivní multifunkční systém, který může být používán pro prevenci a léčbu tlakových ulcerací (stupně 1-4), jak ve zdravotnických zařízeních tak i v domácím prostředí. Pomáhá úspěšně léčit a ulevuje od bolesti. Repose výrobky se dodávají ve speciálním bezpečném ochranném obalu, který slouží současně jako pumpa.Repose systém neustále vyrovnává tlaky působící na pokožku pacienta a kopíruje jeho pohyby, vylučuje působení tíhy na jedno místo, zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku. Pacient spočívá na hladkém, měkkém a pro vlhkost propustném povrchu.Nosnost  140 kg.

Zvedací židle

Zvedák je mobilní zvedací židle na baterie, která během několika minut zvedne osobu, která upadla, do téměř vztyčené polohy. Může jej obsluhovat pouze jedna osoba a nevyžaduje od ní žádnou fyzickou sílu, kromě pomoci. Funguje tak, že pomáhající osoba zvedák sestaví kolem osoby, která upadla, a ovládá jej pomocí panelu s tlačítky na sedadle nebo pomocí dálkového ovladače. Sedadlo je vybaveno bezpečnostním pásem, který zajistí osobu, používající židli.