Důvěřujte naším zkušenostem

Historie

Historie

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. byla založena v roce 2007 jako nestátní zdravotní zařízení poskytující zdravotní péči v domácím prostředí klientů na území Třince a v okolí.

Zakládajícími zdravotními sestrami jsou:

Danuše Walachová a Libuše Koppová

Danuše Walachová

pracuje ve zdravotnictví celý život. Od roku 2007 vede tým sestřiček MEDICA zdravotní péče, s.r.o.. Dnes ve firmě spolupracuje nejen se spoluzakladatelkou Libuší Koppovou, ale především s vlastní dcerou. Svým obětavým přístupem klientům pomáhá zvládat často nelehké životní situace. V roce 2016 získala Ocenění vítězky Sestry veřejnosti.
Jak představuje Domácí hospic?  Připomíná nedávný výzkum pro hospic Cesta domů, podle kterého si více než tři čtvrtiny Čechů přejí zemřít v domácím prostředí: „Realita je ovšem taková, že 60 procent lidí umírá v nemocnicích a 9 procent v LDN. Pacient, který by byl odkázán na pomoc druhých, by jako pečující osobu v 88 procentech uvítal rodinného příslušníka.“ A právě mobilní hospic takovou možnost nabízí. Specifický je především tím, že kromě starosti o pacienta je potřebná péče (včetně psychologické) poskytována také jeho rodině. „Není to pouze péče zdravotní, ale celého multidisciplinárního týmu. Konzultace u pacientů probíhají většinou s algeziologem, onkologem, nutričním specialistou i dalšími specialisty podle konkrétní diagnózy. Stává se, že pacient nemá možnost zůstat v péči rodiny, potom může zvolit hospic kamenný,“ prozrazuje.
A jak přesně služby týmu Medica fungují? Pro „domácí péči“ jsou mechanismy v rámci českého zdravotnictví nastavené poněkud jinak než pro hospicovou. „Sestry v rámci domácí péče fungují jako prodloužená ruka lékaře. Praktický lékař vystaví poukaz, kde specifikuje, jaká péče je pro daného pacienta indikována. Zdravotní sestra při první návštěvě u pacienta připraví ošetřovací plán a dle tohoto plánu probíhají návštěvy,“ popisuje Walachová. Průběh léčby je často konzultován se specialisty především na léčení defektů, diabetology a dalšími. Pacienti by se tedy neměli obávat, že se jim dostane horší péče než na specializovaných pracovištích v nemocnicích.

Libuše Koppová

začínala v roce 1965 jako sestra u lůžka na oddělení popálenin a od té doby prošla v Nemocnici Třinec řadou pozic a funkcí. Působila zde jako instrumentářka, anesteziologická sestra ARO, staniční sestra pro anestezii a rychlou zdravotnickou záchrannou službu a nakonec v letech 1990–2004 jako hlavní sestra nemocnice. Zároveň stále pracovala na svém dalším vzdělávání. Od roku 1967 přednáší odborné i laické veřejnosti, publikuje, absolvovala řadu kurzů věnovaných například holistickému přístupu v ošetřovatelství, konceptu bazální stimulace, organizaci a řízení práce ve zdravotnictví apod. Ani odchod do důchodu pro Libuši Koppovou nepředstavoval zpomalení pracovního tempa, naopak se rozhodla využít více času k ještě intenzivnějšímu studiu a v 62 letech začala studovat vysokou školu. V roce 2011 úspěšně absolvovala bakalářské studium v oboru sociální práce a v roce 2013 navazující magisterský programu. Kromě toho také přednáší v oblasti stárnutí a stáří, první pomoci, somatologie, etiky, psychologie, komunikace… Za zmínku určitě stojí 150 odpřednášených hodin v období od září do prosince 2011 nebo účast v Projektu ESF zaměřeném na školení žáků 8. a 9. tříd základních škol v první pomoci. Ve školním roce 2011–2012 bylo v rámci tohoto projektu proškoleno téměř 14 tisíc dětí. Libuše Koppová se stala rovněž vítězkou ankety Sestra mého srdce 2012 a Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství 2012.

Sama sebe  se vtipně popisuje jako nemladá a nehubená workoholička s pozitivním myšlením. Kolegové a přátelé si často myslím, že Libuška nezná hranice. Ona však říká, že život je krátký, někdy hořký, ale je to život – tak si ho užívejme. Snaží se obklopit pozitivními lidmi … V roce 2017 získala ocenění  Moravskoslezská SESTRA 2017 v kategorii Paliativní a hospicová péče. 

Český Goodwill 2021

Firmové Oscary – prestižní ocenění pro firmy, kterých si lidé váží

Rodinná firma roku 2017

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. získala 2. místo v kategorii MALÁ FIRMA PRO ROK 2017

Moravskoslezská sestra 2016

V roce 2016 byla Danuše Walachová zvolená svými pacienty Sestrou veřejnosti.

Sestra roku 2012

Libuše Koppová se stala rovněž vítězkou ankety Sestra mého srdce 2012 a Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství 2012.

Adventní koncety České televize

Tradiční předvánoční sbírku Adventní koncerty České televize vídáte na obrazovkách již 33 let. Adventní koncerty ČT pomáhají realizovat projekty neziskovým organizacím ze všech koutů České republiky. Od svého vzniku

Více informací