Důvěřujte naším zkušenostem

Historie

Historie

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. byla založena v roce 2007 jako nestátní zdravotní zařízení poskytující zdravotní péči v domácím prostředí klientů na území Třince a v okolí.

Zakládajícími zdravotními sestrami jsou:

Danuše Walachová a Libuše Koppová

Danuše Walachová

pracuje ve zdravotnictví celý život. Od roku 2007 vede tým sestřiček MEDICA zdravotní péče,s.r.o.. Svým obětavým přístupem ke klientům jim pomáhá zvládat často nelehké životní situace.

Libuše Koppová

  • Začínala v roce 1965 jako sestra u lůžka na oddělení popálenin a od té doby prošla v Nemocnici Třinec řadou pozic a funkcí. Působila zde jako instrumentářka, anesteziologická sestra ARO, staniční sestra pro anestezii a rychlou zdravotnickou záchrannou službu a nakonec v letech 1990–2004 jako hlavní sestra nemocnice. Zároveň stále pracovala na svém dalším vzdělávání. Od roku 1967 přednáší odborné i laické veřejnosti, publikuje, absolvovala řadu kurzů věnovaných například holistickému přístupu v ošetřovatelství, konceptu bazální stimulace, organizaci a řízení práce ve zdravotnictví apod. Ani odchod do důchodu pro Libuši Koppovou nepředstavoval zpomalení pracovního tempa, naopak se rozhodla využít více času k ještě intenzivnějšímu studiu a v 62 letech začala studovat vysokou školu. V roce 2011 úspěšně absolvovala bakalářské studium v oboru sociální práce a v roce 2013 navazující magisterský programu.
  • Kromě toho také přednáší v oblasti stárnutí a stáří, první pomoci, somatologie, etiky, psychologie, komunikace…
  • Za zmínku určitě stojí 150 odpřednášených hodin v období od září do prosince 2011 nebo účast v Projektu ESF zaměřeném na školení žáků 8. a 9. tříd základních škol v první pomoci. Ve školním roce 2011–2012 bylo v rámci tohoto projektu proškoleno téměř 14 tisíc dětí.
  • Libuše Koppová se stala rovněž vítězkou ankety Sestra mého srdce 2012 a Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství 2012.

Rodinná firma roku 2017

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. získala 2. místo v kategorii MALÁ FIRMA PRO ROK 2017

Moravskoslezská sestra 2016

V roce 2016 byla Danuše Walachová zvolená svými pacienty Sestrou veřejnosti.

Sestra roku 2012

Libuše Koppová se stala rovněž vítězkou ankety Sestra mého srdce 2012 a Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství 2012.

Poděkování kávou

Dnes MEDICA TŘINEC rozváží v rámci projektu Nadace Via – živá komunita – čerstvou kávu Belko Coffee Roasters☕️jako poděkování za pomoc v době rouškové. Možná se objevíme i

Více informací

Zpravodaj – STONÁVKA

V nejnovějším vydání časopisu Stonávka je mnoho zajímavého čtení. https://www.stonavka.cz/dokumenty[546]-[cz]-zpravodaj-stonavka Děkujeme také za vložení informace o našem projektu pro pečující osoby. Děkujeme, že nám pomáháte

Více informací