Důvěřujte naším zkušenostem

Historie

Historie

MEDICA Třinec se zrodila  v roce 2017 z potřeby rozšířit služby v oblasti paliativní péče v regionu.

2022

 • V únoru 2022 skončil dvouletý projekt zaměřený na podporu pečujících osob s názvem „Paliativní péče MEDICA v Pobeskydí“. Za trvání projektu se nám podařilo podpořit 32 pečujících osob. Projekt proběhl díky podpoře Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a MAS Pobeskydí, z.s.
 • V březnu jsme uspěli v projektu Kopírka hledá svou kancelář a společnost CANON nám věnovala jednu multifunkční kopírku, kterou plně využíváme pro svou každodenní činnost.
 • V dubnu jsme měli možnost zakoupit první automobil pro zajištění a rozšíření služby Odborné sociální poradenství v rámci projektu“ Zajištění mobility pro odborné sociální poradenství v MEDICA Třinec“, který byl hrazen ze zdrojů EU.
 • V květnu absolvovala první skupina zdravotních sestřiček a pracovníků v sociálních službách kurz Bazální stimulace® – základní modul I. Nabyté vědomosti pomáhají zvyšovat kvalitu života a bezpečnost poskytované péče.
 • Pokračovali jsme v benefiční akci Běh pro hospic (Český Těšín, Třinec, Návsí).
 • V červenci jsme prožili pěkný den ve spolupráci s organizací Nikdy nejsi sám, z.s., kde jsme přispěli do programu aktivizačními technikami, výrobou gelových svíček pro blízké, aj.
 • Letní měsíce se nesly opět v duchu příměstských táborů. Se svým programem jsme jich navštívili několik. Děti měly možnost vyzkoušet gerontooblek, první pomoc na figuríně, rybičky či smyslové rámečky, které jsme s našimi dobrovolníky vytvořili v rámci projektu Touch for better cognition.
 • O prázdninách nechyběla ani spolupráce s DDM Třinec či Charitou Třinec, kdy se chystaly programy na zábavné dopoledne, kde děti vytvářely opět přáníčka pro klienty.
 • V září jsme se účastnili celostátní konference paliativní medicíny v Ostravě.
 • V říjnu jsme pořádali týden otevřených dveří sociálních služeb v „obýváku“. Proběhla prohlídka prostor, setkání se členy týmu, ukázka zdravotních pomůcek a zodpovězení dotazů.
 • 10.11.2022 se konal druhý Vzpomínkový večer při svíčce v Oldřichovicích. Dostali jsme možnost se zamyslet nad pomíjivostí světa, a s láskou vzpomenout na ty, kteří už mezi námi nejsou.
 • V rámci projektu Daruj srdce VDV Olgy Havlové se podařilo třem mladým srdcařům získat pro MEDICA Třinec polohovatelnou postel do našeho „obýváčku“, který slouží jako ukázková a instruktážní místnost pro rodiny, které se chtějí doma postarat o své blízké.
 • Díky spolupráci s Nadací Divoké husy, ČSOB pomáhá regionům, Nadaci Olgy Havlové a třem Běhům pro hospic jsme koncem roku pořídili další automobil pro mobilní hospic.
 • V listopadu jsme byli přijati za řádného člena Fóra mobilních hospiců, které zastřešuje hospice v rámci České republiky a se kterým spolupracujeme již dlouhodobě.
 • Koncem listopadu jsme uspořádali jako poděkování za dosavadní spolupráci s rodinami a spolky krásné adventní odpoledne v kině Kosmos Třinec, kde jsme s partnerem akce Něžná náruč rodičů, z.ú. uspořádali mimo jiné talk show se zástupci obou organizací. Účastníci si mohli dát dobrou kávu, koupit něco ve vánočním krámku a potěšit se vystoupením tanečního spolku Oldřichovice.
 • Rok jsme úspěšně zakončili naší tradiční Dobročinnou aukci pro MEDICA a díky dalším veřejným sbírkám v průběhu roku byla konečná částka na transparentním účtu 110 000 Kč.

2021

 • V roce 2021 pokračoval projekt „Paliativní péče MEDICA v Pobeskydí“. Cílem projektu je umožnit pečujícím osobám zlepšit jejich znalosti a dovednosti usnadňující péči o osobu blízkou.
 • V únoru naše zdravotní sestřičky úspěšně absolvovaly kurz ELNEC. ELNEC (End Of Life Nursing Education Consortium) je intenzivní vzdělávací kurz s mezinárodní licencí pro všeobecné sestry pracující s pacienty v konečné fázi života. Kurz vznikl v roce 2000 v USA, odkud se rozšířil i do České republiky. ELNEC je intenzivní kurz paliativní péče, který svým obsahem respektuje multidisciplinární přístup nutný při realizaci péče o pacienty na konci života.
 • V době pandemie jsme poskytovali péči bez omezení a jezdili jsme za všemi klienty. Bariérová omezení se stala běžnou součástí našich návštěv.
 • V dubnu připravila advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS školení na téma „dříve vyslovené přání“. Tento právní pojem se ještě příliš nezadomovil v našem vědomí.
 • 15. června 2021 se konal první ročník Běhu pro hospic v Třinci. Přišlo přes 500 účastníků, kteří podpořili péči částkou 32 831 Kč.
 • Před prázdninami jsme se vrhli na školení všech, kteří budou o prázdninách zajišťovat zdravotní dozor na akcích.
 • 28.8.2021 se konal Běh pro hospic a odpoledne pro celé rodiny v Třanovicích. Díky startovnému jste přispěli na bezplatný provoz služby mobilní paliativní péče v regionu částkou 10 543 Kč. Běh podpořilo přes 150 účastníků.
 • Letní měsíce se nesly v duchu příměstských táborů. Se svým programem jsme jich navštívili několik. Děti měly možnost vyzkoušet gerontooblek, zvedací židli Raizer a první pomoc na figuríně. Volný čas jsme proložili tvořením přáníček pro naše pacienty.
 • V září přišel do kin film „Jednotka intenzivního života“. V kině v Třinci jsme u té příležitosti uspořádali besedu pro širokou veřejnost na téma paliativní péče.
 • 11.11.2021 se konal první Vzpomínkový večer při svíčce v Oldřichovicích. Dostali jsme možnost se zamyslet nad pomíjivostí světa, a s láskou vzpomenout na ty, kteří už mezi námi nejsou.
 • Do dobročinné aukce se v prosinci zapojilo tolik dárců, že na transparentním účtů bylo na konci roku přes 100 000 Kč.

Výroční zprávy

V našich výročních zprávách se snažíme zachytit to nejdůležitější