Zásady zpracování osobních údajů

S osobními údaji nakládáme v souladu s platnými právními dokumenty, zejména pak v souladu s nařízením (EU) 2016/679 – obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zák. 119/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů v platném znění.

MEDICA Třinec, z-ú., IČO 05115841, se sídlem Konská 63, 73961 Třinec, www.medica3nec.cz.

Kontakt pro uplatnění práv v souvislosti s ochranou osobních údajů: gdpr@medica3nec.cz
(dále také jen „Správce“, „my“, „naše“ nebo „nás“).

Prostřednictvím těchto Zásad zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů údajů.

Osobními údaji jsou: jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefonní číslo pevné linky a mobilního telefonu, e-mailová adresa a další informace osobního charakteru.

Jedná se o údaje, na základě kterých lze klienta identifikovat  a které poskytovatel nutně potřebuje o klientovi zjistit za účelem poskytování služeb

Citlivými údaji  jsou: údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, údaje o zdravotním stavu a sexuálním životě klienta.

Zpracováváme osobní údaje u následujících kategorií osob:

 • Pacienti
 • Klienti sociálních služeb
 • Žadatelé o poskytnutí sociálních služeb
 • Zájemci o domácí hospicovou péči
 • Návštěvníci kurzů
 • Obchodní partneři
 • Dárci
 • Dobrovolníci
 • Odběratelé novinek

Osobní údaje těchto osob zpracováváme v rozsahu, pro účely a na právním základě uvedeném v tabulce:

Kategorie subjektů údajůKategorie osobních údajůNázev operace zpracováníPopis operace zpracováníÚčel
Pacient mobilní specializované paliativní péče (dále MSPP)Identifikační včetně rodného čísla a zdravotní pojišťovny a citlivé o zdravotním stavuVedení zdravotnické dokumentace, její předávání, uchovávání a skartace, předávání osobních údajů o zdravotním stavuZdravotnická dokumentace je vedena v elektronické i listinné podobě. Její vedení a nahlížení do ní podléhají zákonným pravidlům. 
Zájemci o MSPPIdentifikační a další údaje popisující situaci zájemce, marginálně citlivé údaje o zdravotním stavu a také údaje o příspěvku na péčiDotazník   
Pozůstalí/rodinní příslušníci pacientů MSPPIdentifikační údajeElektronická kontaktní databáze  
Klienti sociální služby Odborné sociální poradenství – Poradna pro pečující a pozůstalé MEDICAIdentifikační a obsah smlouvyPísemná smlouva na poskytnutí služeb, vč. fakultativní služby půjčovny zdravotních přístrojů a pomůcek U fakultativní služby má správce odůvodněný zájem na její písemné formě pro účely případného
právního vymáhání jeho práv z této smlouvy v případě porušení druhou stranou.
Klienti sociální služby Terénní odlehčovací služba    
Žadatelé o poskytnutí sociálních služebIdentifikační a další údaje popisující sociální situaci zájemce, marginálně citlivé údaje o zdravotním stavu a také údaje o příspěvku na péčiVedení evidence odmítnutých žadatelů  
Dobrovolníci    
Účastníci vzdělávacích akcíJméno, příjmení, datum narození, adresa, kontaktPrezenční listina, zasílání informací Zájem na uchovávání záznamů o účasti pro účely vyhodnocení návštěvnosti
Obchodní partneřiIdentifikační údaje a obsah smlouvyPísemné smlouvy, potvrzení, kvitance, zaúčtování.
Elektronická databáze kontaktů
 Vymáhání práv, účetnictví
Dárci a donátořiIdentifikační a kontaktní údaje, obsah smlouvyElektronická databáze dárců Fundraising, účetnictví
Odběratelé novinekIdentifikační a kontaktní údajeElektronická databáze  
Neohraničený okruh subjektůFotografie/videaPořizování a zveřejňování fotografií na www stránkach a v rámci social media (např. Facebook, Instagram, LinkedIn,..)Fotografie z činnosti organizace.Prezentace činnosti organizace.

Máte právo na :
a) přístup k osobním údajům – na základě Vaší žádosti Vám musíme sdělit, zda zpracováváme, nebo nezpracováváme Vaše osobní údaje. V případě, že je zpracováváme, pak máte právo, abychom Vám sdělili:

 • za jakým účelem Vaše údaje zpracováváme,
 • v jakém rozsahu jsou tyto údaje zpracovávány,
 • jak dlouho budou uchovávány,
 • komu budou zpřístupněny,
 • zda můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

b) přesnost – pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nesprávné (nepřesné) osobní údaje, pak máte právo na jejich opravu. V případě, že takovou nepřesnost ve svých osobních údajích zjistíte, dejte nám to na vědomí na e-mailové adrese: gdpr@medica3nec.cz a my bez zbytečného odkladu provedeme nápravu.
c) výmaz – Vaše osobní údaje vymažeme pokud:

 • je už nepotřebujeme.
 • odpadnou všechny právní důvody takového zpracování.
 • vznesete námitky proti zpracování a nejsou dány převažující oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování.
 • nám takovou povinnost ukládá právní předpis.

d) vznést námitku – máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu.
e) na omezení zpracování – Vaše osobní údaje budeme uchovávat v režimu omezeného zpracování, a to po dobu, dokud nevyřešíme nesrovnalosti ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odesílá do vašeho prohlížeče. Tyto soubory umožňují stránce zaznamenat informace o vaší návštěvě, například vámi zvolený jazyk a další preference. Bez souborů cookies by procházení internetem bylo složitější.

Druhy Cookies:

 1. Relační Cookies:

  • Dočasné soubory cookies propojují vaše aktivity během prohlížení stránek.
  • Aktivují se při otevření okna prohlížeče a deaktivují po jeho zavření.
 2. Trvalé Cookies:

  • Pomáhají identifikovat váš počítač i při opakovaných návštěvách.
  • Umožňují přizpůsobit obsah stránky vašim potřebám.

Právní upozornění:

 • V souladu s paragrafem 89, odstavec 3 zákona 127/2005 sbírky o elektronických komunikacích informujeme, že naše stránky používají soubory cookies.

Správa souborů Cookies:

 • Internetové prohlížeče umožňují správu souborů cookies.
 • Ručně je můžete mazat, blokovat nebo zakázat podle vašich preferencí.

Souhlas se soubory Cookies:

 • Váš souhlas je vyžadován pro personalizaci obsahu, reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýzu návštěvnosti.
 • Využíváme soubory cookies k lepšímu porozumění tomu, jak naše stránky používáte.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo EU.

Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů můžete získat prostřednictvím e-mailu na gdpr@medica3nec.cz.

gdpr@medica3nec.cz

kontakt pro uplatnění práv v souvislosti s ochranou osobních údajů