Všude dobře, doma nejlíp

Mobilní specializovaná paliativní péče

Když cesta je cíl...

Snažíme se o to, aby těžce nemocný člen rodiny mohl zůstat doma, netrpěl zbytečně bolestmi a konec života mohl prožít se svými blízkými. Hospicová péče vytváří důstojný prostor, v němž smrt a umírání neznamenají strach, utrpení a osamělost.

Vychází z přání a individuálních potřeb pacienta a klade důraz na tlumení bolesti, na kvalitu života nemocného a na nenahraditelnost rodiny a přátel.

Pro koho je služba určena - podmínky přijetí

Jak probíhá péče

Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost, udržet co nejlepší kvalitu jeho života a poskytnout podporu jeho blízkým.

Jak požádat o přijetí do péče

Kde poskytujeme mobilní paliativní péči

Jak vidí spolupráci rodiny

Co je paliativní péče

Principy paliativní péče