Důvěřujte naším zkušenostem

Mobilní hospic

Mobilní hospic

Co je hospicová péče

Snažíme se o to, aby těžce nemocný člen rodiny mohl zůstat doma, netrpěl zbytečně bolestmi a konec života mohl prožít se svými blízkými. Hospicová péče vytváří důstojný prostor, v němž smrt a umírání neznamenají strach, utrpení a osamělost.

Vychází z přání a individuálních potřeb pacienta a klade důraz na tlumení bolesti, na kvalitu života nemocného a na nenahraditelnost rodiny a přátel.

Co je hospicová péče

 • pomáháme rodině zvážit možnosti domácí péče o jejího blízkého, zaškolíme členy rodiny v ošetřování nemocného
 • kvalifikované zdravotní sestry a další pracovníci zajišťují lidem v terminálním stádiu nemoci léčbu bolesti a mírnění dalších negativních projevů nemoci
 • zdravotníci navštěvují klienta dle potřeby a jsou kdykoliv k dispozici na telefonu
 • zprostředkujeme důležité kontakty a informace související s péčí o umírající
 • poskytuje podporu rodině, která na sebe převzala péči o těžce nemocného v domácím prostředí

Podmínky přijetí do péče Mobilního hospice

 • nemocný trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém stádiu a spolu s ošetřujícím lékařem se dohodli, že byly vyčerpány všechny dostupné možnosti léčby vedoucí k uzdravení
 • nemocný i rodina souhlasí s paliativní léčbou zaměřenou na zmírnění utrpení, léčbu bolesti a tlumení příznaků, které nemoc provázejí
 • v rodině je alespoň jedna osoba schopna převzít odpovědnost za každodenní celodenní péči o nemocného

Rodina a klient mohou své rozhodnutí o péči v domácím prostředí kdykoli změnit a požádat o přijetí do lůžkového hospice či jiného zdravotnického zařízení.

Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost, udržet co nejlepší kvalitu jeho života a poskytnout podporu jeho blízkým.

Principy paliativní péče

 • důstojné umírání se zvládnutím bolesti a jiných symptomů
 • maximální respekt k přáním nemocného
 • přítomnost blízkých osob
 • empatická a lidsky autentická péče zdravotníků
 • dokončení (naplnění) důležitých úkolů a urovnání vztahů

Poděkování kávou

Dnes MEDICA TŘINEC rozváží v rámci projektu Nadace Via – živá komunita – čerstvou kávu Belko Coffee Roasters☕️jako poděkování za pomoc v době rouškové. Možná se objevíme i

Více informací

Zpravodaj – STONÁVKA

V nejnovějším vydání časopisu Stonávka je mnoho zajímavého čtení. https://www.stonavka.cz/dokumenty[546]-[cz]-zpravodaj-stonavka Děkujeme také za vložení informace o našem projektu pro pečující osoby. Děkujeme, že nám pomáháte

Více informací