Děkujeme všem, kteří nás podporují

Projekty

Projekty

Díky realizovaným projektům můžeme poskytovat péči. Děkujeme všem, kteří nás podporují.

Zajištění mobility pro odborné sociální poradenství v MEDICA Třinec CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016776

  • Realizace: 1.6.2021 – 30.04.2022
  • Rozpočet: 400 000 Kč
Projekt je zaměřen na nákup prvního automobilu pro terénní sociální službu Odborného sociálního poradenství, které MEDICA poskytuje cílovým skupinám Osoby sociálně vyloučené a Osoby ohrožené sociálním vyloučením. Hlavním cílem projektu je zajištění poskytování kvalitnější sociální služby a navýšení počtu klientů. Realizací projektu dojde k rozšíření možnosti uspokojení poptávky po službě v regionu MAS Jablunkovska a zajištění dostupnosti služby pro osoby žijící ve špatně dostupným oblastech.
Na projekt byla poskytována finanční podpora z EU.

Paliativní péče MEDICA v Pobeskydí

  • Realizace: 1.1.2020 – 31.12.2021
  • Rozpočet: 1 996 562,2 Kč

Projekt je zaměřen na podporu osob, které se nacházejí v přirozeném sociálním prostředí pacienta vyžadujícího paliativní péči. Cílem projektu je umožnit skloubení životních rolí – zejména péče o nemocného, pracovní a péči o děti. Tohoto cíle bude dosaženo pomocí profesionálů, kteří pečujícím osobám poskytnou kompletní koordinaci všech zainteresovaných. Za podpory tohoto projektu předpokládáme rozšíření služeb především do dalších obcí Sdružení obcí povodí Stonávky.

Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

  • Realizace: 1.1.2015 – 31.12.2016

Díky projektu programu Švýcarko-české spolupráce Medica rozšířila vozový park o 2 nové vozy, které usnadňují dojezd k pacientům. Pracovníci byly proškoleni v používání prvků bazální stimulace v základním a nástavbovém kurzu.


Více informací zde:

https://www.behyprohospice.cz/detail-behu/5671994636894208

Ing. Jana Vavrošová, MBA

manažerka rozvoje pro oblast vzdělávání a projektů

Kateřina Drongová, MSc., MBA

projektový pracovník

Mgr. Marie Šubrtová

projektový pracovník

Ing. Jolana Sikorova

projektový pracovník

Bazální stimulace®

„Bazální stimulace® pomáhá zvyšovat kvalitu života a bezpečnost poskytované péče.“PhDr. Karolína Friedlová, PhD., Praxisbegleiter für Basale Stimulation® in der Pflegejednatelka INSTITUTu Bazální stimulace podle Prof.

Více informací