Děkujeme všem, kteří nás podporují

Projekty

Projekty

Díky realizovaným projektům můžeme poskytovat péči. Děkujeme všem, kteří nás podporují.

Projekt v rámci Evropského sboru solidarity s názvem Touch for better cognition

  • Realizace: 1.1.2022 – 30.06.2022

V rámci projektu dobrovolníci – mladí lidé do 30 let věku vytvořili 20 smyslových rámečků, které jsou určené především pro seniory trpící demencí a Alzheimerovou chorobou. Cílem je procvičování a zdokonalování jemné motoriky a koordinace pohybů. Vytvořené rámečky byly použity při aktivitách v domovech seniorů a jsou k dispozici v MEDICA Třinec. Níže je k dispozici a stažení letáček a instruktážní video, na kterém je znázorněné, jak pracovat s rámečky.

Odkaz na videa

Smyslove ramecky navod – YouTube

Smyslove ramecky vznik – YouTube

 

Zajištění mobility pro odborné sociální poradenství v MEDICA Třinec CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016776

  • Realizace: 1.6.2021 – 30.04.2022
  • Rozpočet: 400 000 Kč
Projekt je zaměřen na nákup prvního automobilu pro terénní sociální službu Odborného sociálního poradenství, které MEDICA poskytuje cílovým skupinám Osoby sociálně vyloučené a Osoby ohrožené sociálním vyloučením. Hlavním cílem projektu je zajištění poskytování kvalitnější sociální služby a navýšení počtu klientů. Realizací projektu dojde k rozšíření možnosti uspokojení poptávky po službě v regionu MAS Jablunkovska a zajištění dostupnosti služby pro osoby žijící ve špatně dostupným oblastech.
Na projekt byla poskytována finanční podpora z EU.

Paliativní péče MEDICA v Pobeskydí

  • Realizace: 1.1.2020 – 31.12.2021
  • Rozpočet: 1 996 562,2 Kč

Projekt je zaměřen na podporu osob, které se nacházejí v přirozeném sociálním prostředí pacienta vyžadujícího paliativní péči. Cílem projektu je umožnit skloubení životních rolí – zejména péče o nemocného, pracovní a péči o děti. Tohoto cíle bude dosaženo pomocí profesionálů, kteří pečujícím osobám poskytnou kompletní koordinaci všech zainteresovaných. Za podpory tohoto projektu předpokládáme rozšíření služeb především do dalších obcí Sdružení obcí povodí Stonávky.

Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

  • Realizace: 1.1.2015 – 31.12.2016

Díky projektu programu Švýcarko-české spolupráce Medica rozšířila vozový park o 2 nové vozy, které usnadňují dojezd k pacientům. Pracovníci byly proškoleni v používání prvků bazální stimulace v základním a nástavbovém kurzu.


Více informací zde:

Prázdniny v Třinci se blíží!

Prázdniny v 3nci společně. Ano, spolupracující terénní služby poskytující sociální a zdravotní služby v domácím prostředí připravily pro děti zábavné dopoledne. MEDICA Třinec a Charita

Více informací

Touch for better cognition

Pět mladých lidí věnovalo svůj čas dobré věci, koukněte, jak společně vytvářeli rámečky pro seniory v rámci projektu. Touch for better cognition Děkujeme. V rámci

Více informací