Vytvořili jsme novou místnost pro naše sestřičky

Obleky, rukavice, respirátory i štíty už mají zdravotní sestřičky z MEDICA Třinec nadobro ve své výbavě a nově přibyla i místnost, která slouží k dekontaminaci a ozónové dezinfekci. Zajištění bezpečí je pro nás prioritou. Do budoucna nutnosti.

Bližší informace a kontakt: Ing. Jana Vavrošová, MBA, email: vavrosova.medica@seznam.cz