Listopadové on-line vzdělávání pro seniory

MEDICA Třinec ve spolupráci s Knihovna Třinec se zapojí do aktivity „Listopadové on-line vzdělávání pro seniory“.

První pomoc se zaměřením na úrazy v domácnosti
Termín: 24.11. a 30.11. v 14.00 hodin
Lektor: Mgr. Libuše Koppová, MEDICA Třinec, www.medica3nec.cz

O čem webinář bude:
Základy první pomoci. Nejčastější úrazy a jejich prevence. Nejdůležitější zásady a zásahy, bezpečné okolí, dýchá či nedýchá, poranění v domácnosti. Zdravověda, několik známých připomínek, důležitých v péči o zdraví, všichni je známe, ale….

Kdo je Libuše Koppová?
Začínala v roce 1965 jako sestra u lůžka na oddělení popálenin a od té doby prošla v Nemocnici Třinec řadou pozic a funkcí. Působila zde jako instrumentářka, anesteziologická sestra ARO, staniční sestra pro anestezii a rychlou zdravotnickou záchrannou službu a nakonec v letech 1990–2004 jako hlavní sestra nemocnice. Zároveň stále pracovala na svém dalším vzdělávání. Od roku 1967 přednáší odborné i laické veřejnosti, publikuje, absolvovala řadu kurzů věnovaných například holistickému přístupu v ošetřovatelství, konceptu bazální stimulace, organizaci a řízení práce ve zdravotnictví apod. Ani odchod do důchodu pro Libuši Koppovou nepředstavoval zpomalení pracovního tempa, naopak se rozhodla využít více času k ještě intenzivnějšímu studiu a v 62 letech začala studovat vysokou školu. V roce 2011 úspěšně absolvovala bakalářské studium v oboru sociální práce a v roce 2013 navazující magisterský programu. Kromě toho také přednáší v oblasti stárnutí a stáří, první pomoci, somatologie, etiky, psychologie, komunikace…

Sama sebe se vtipně popisuje jako nemladá a nehubená workoholička s pozitivním myšlením. Kolegové a přátelé si často myslím, že Libuška nezná hranice. Ona však říká, že život je krátký, někdy hořký, ale je to život – tak si ho užívejme. Snaží se obklopit pozitivními lidmi …

Libuše Koppová se stala rovněž vítězkou ankety Sestra mého srdce 2012 a Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství 2012.

V roce 2017 získala ocenění Moravskoslezská SESTRA 2017 v kategorii Paliativní a hospicová péče. V roce 2020 finalistka soutěže Moravskoslezská sestra. Působí v MEDICA Třinec.

Více informací přímo na stránkách Knihovny Třinec https://knihovnatrinec.cz/2020/11/07/on-line-vzdelavani-pro-seniory-listopad/

Bližší informace a kontakt: Ing. Jana Vavrošová, MBA, email: vavrosova.medica@seznam.cz