Zdravotník zotavovacích akcí

Absolvent kurzu je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotnického dozoru na zotavovacích akcích dle vyhlášky č. 422/2013 SbOvládá a poskytuje první pomoc a uplatní se zejména jako zdravotník zotavovacích akcí na táborech, školách v přírodě, lyžařských kurzech a jiných podobných akcí pro děti a mládež.

Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditace: Ano

Určeno pro: širokou veřejnost

Oblast: zdravotní, sociální, školství

Rozsah hodin: 41 vyučovacích hodin (2 hodiny zkoušky)

Místo: MEDICA Třinec, ul. Konská 197, 739 61

Termín: říjen 2022 (pátek od 15.00 do 20.00 hodin, sobota a neděle od 9.00 – 16.00 hodin)

Vstupní požadavky: minimální věk 18 let, vzdělání min. SŠ s ukončeným středním vzděláním (dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů)

Cena: 3 000 osoba

Lektoři: Mgr. Libuše Koppová, Mgr. Radim Holek, Ing. Jana Vavrošová, MBA

V případě storna přihlášky 7 dní před zahájením kurzu 100% z celkové částky

KURZY

Další nabídka kurzů