NADACE ČEZ – POJĎME SI VYZKOUŠET ZACHRÁNIT ŽIVOT

MEDICA Třinec kromě hospicové a paliativní péče realizuje také osvětové a preventivní aktivity, jelikož si uvědomujeme, že tyto dvě oblasti spolu velmi souvisí. Naši pracovníci už 15 let školí první pomoc a prevenci. V současné době připravujeme školení, která jsou rozšířena i o problematiku COVIDu, jelikož jsme byli osloveni se žádostí o zařazení i tohoto […]