Testování o prázdninách

Děti, které budeme testovat před odjezdem na tábory, se mohou těšit na naše „vytuněné“ sestřičky. Testování antigenními testy COVID není sranda, ale může být zábava Více informací: Ing. Jana Vavrošová, MBA, email: jana.vavrosova@medica3nec.cz , mobil: 739 590 289

Děti – „Pojďte si vyzkoušet zestárnout“ na letních táborech.

Schopnost zasadit sebe do prostředí mezigeneračního soužití se vytrácí, ne-li vytratila. Soužití více generací v domácnostech už zdaleka není pravidlem a spolu s tím mizí pochopení pro specifika spojená se stárnutím. Děti a mladí lidé si sotva dokáží představit, jak se ve stáří sníží jejich pohyblivost nebo omezí zrakové a sluchové schopnosti. Na trhu existuje […]