Ukončení projektu „Paliativní péče MEDICA v Pobeskydí“

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011703

Od ledna 2020 do února 2022 jsme mohli díky podpoře Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a MAS Pobeskydí realizovat projekt na podporu pečujících osob s názvem „Paliativní péče MEDICA v Pobeskydí“.
Za trvání projektu se nám podařilo podpořit 32 pečujících osob.
Děkujeme MAS Pobeskydí za podporu a spolupráci při realizaci projektu.
Velké díky patří celému realizačnímu týmu a především naším koordinátorkám paliativní péče, lékařce a sociální pracovnici. Bez Vás by to nešlo.

Více informací: Ing. Jana Vavrošová, MBA, email: jana.vavrosova@medica3nec.cz , mobil: 739 590 289