Zdravotník zotavovacích akcí – přihlášky do 31.3.2022

Absolvent kurzu je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotnického dozoru na zotavovacích akcích dle vyhlášky č. 422/2013 Sb. Ovládá a poskytuje první pomoc a uplatní se zejména jako zdravotník zotavovacích akcí na táborech, školách v přírodě, lyžařských kurzech a jiných podobných akcí pro děti a mládež. Dále může působit jako zdravotní dozor na sportovních, kulturních a společenských akcích. Absolvent se orientuje v akutních stavech a vybraných onemocnění, v základech hygieny a epidemiologie. Vede a archivuje náležitou dokumentaci. Znalosti využívá ke kontrole hygienických podmínek a epidemiologických opatření, předepsaných odpovídající vyhláškou. Dodržuje práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí.

Termín realizace – 2x víkednová výuka (pátek, sobota, neděle). Zážitkový program ve venkovním prostředí. Modelové situace. Včetně maskování zraněných a praktických nácviků.

pátek od 15.00 do 20.00 hodin, sobota, neděle od 9.00 do 16.00 hodin

Termín: 8, 9, 10. duben 2022 a 22, 23, 24. dubna 2022

Přihlášky online: ZZA říjen 2021 MEDICA Třinec – Formuláře Google

Vstupní požadavky: minimální věk 18 let, vzdělání min. SŠ s ukončeným středním vzděláním (dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů)

Cena 3 000 Kč/osoba.

Lektoři: Mgr. Libuše Koppová, Mgr. Radim Holek, Ing. Jana Vavrošová, MBA

Bližší informace a kontakt: Ing. Jana Vavrošová, MBA, email: vavrosova.medica@seznam.cz

U nás se stále něco děje

Nenechte si ujít

Společný projekt v regionu

Mas Jablunkovsko ZAHAJUJEJE TŘÍLETÝ PROJEKT „POSILOVÁNÍ ROLE KOMUNIT V MAS JABLUNKOVSKO“ společně s partnery Medica 3nec, Charita Jablunkov, Slezská diakonie a Mosty u Jablunkova. Těšíme

Více informací