VYDAŘENÝ BĚH PRO HOSPIC V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

Vydařené odpoledne, děkujeme Vám za účast v Běhu pro hospic v Českém Těšíně. Děkujeme, že jste přišli a běželi pro myšlenku domácího hospice. Velké poděkování patří spolupořadatelům akce HC Vlci Český Těšín, z. s., kteří zajistili pro děti úžasné stanoviště, krásné aktivity a aktivní účast na trati. Děkujeme Charita Český Těšín za perníkové medaile pro účastníky běhu. Vedení Město Český Těšín za aktivní účast přímo v běhu a podporu akce. Spolupracujícím neziskovým organizacím Slezská diakonie, Charita Český Těšín za jejich podporu a účast pracovníků a klientů na trase. Poděkování patří i panu Brodovi, který se svým koňským spřežením vykouzlil obrovské úsměvy na všech tvářích dětí i dospělých, kteří se mohli projet nádhernou trasou.Již nyní se můžete těšit na úžasné fotografie, které pro nás během celé akce fotil pan David W. Novák, kterému moc děkujeme.Byli jste úžasní ❤️❤️❤️

11Vám a 10 dalším1 sdílení

Více informací: Ing. Jana Vavrošová, MBA, email: jana.vavrosova@medica3nec.cz , mobil: 739 590 289

U nás se stále něco děje

Nenechte si ujít

Paliativní péče

Při poskytování paliativní péče je pro nás velmi důležité neustále si zvědomovat základní principy. důstojné umírání se zvládnutím bolesti a jiných symptomů maximální respekt k

Více informací

Cena MOSTY 2020

V zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a jejich participace začala NRZP ČR v roce 2003 s pravidelným

Více informací