Zdravotní klauni na Běhu pro hospic

Letošní Běh pro hospic v Třinci jsme s radostí rozšířili i na dopolední program pro žáky základních škol z Třince, děkujeme školám za tuto formu podpory.

Přihlášky škol jsou uzavřeny a my můžeme zveřejnit i připravený program. Děti budou mít připravenou svou trať přímo v lesoparku pro benefiční běh a k němu spoustu doprovodného programu.

K dispozici budou ukázky první pomoci, možnost vyzkoušet si simulátor stáří – geront oblek, a ukázat zručnost práce u rámečků.

Úžasným programem pro děti, ale budou i zdravotní klauni, kteří dětem přiblíží svou práci a své poslání. Opět vše s velkým úsměvem a humorem. Rádi uvítáme tedy na Běhu pro hospic v Třinci, dva největší běžce, dva zdravotní klauny MUDr. Alois Vemeno BfLm. a MUDr. Voháňka Bedřich.

Zdravotní klaun je dobročinná organizace s národní a mezinárodní působností, která od roku 2001 pomáhá dětským i geriatrickým pacientům procházet procesem léčby s úsměvem. V České republice působí 93 profesionálních Zdravotních klaunů, kteří pravidelně navštěvují 63 nemocnic, 10 domovů pro seniory a 1 hospic.Posláním Zdravotních klaunů je tvořit uvolněné prostředí nejen ve zdravotnických zařízeních, přinášet radost a dobrou náladu na místa, kde se jich příliš nedostává. Chceme odbourávat stres nejen pacientů, ale i jejich rodičů a příbuzných. Zkvalitňovat seniorům podzim života v domovech a v neposlední řadě těšit a vyvést ze stereotypu i samotný zdravotnický personál.

Velmi děkujeme Zdravotní klaun za tuto krásnou spolupráci a úsměvy, které vždy vykouzlíte na všech tvářích.

Více informací: Ing. Jana Vavrošová, MBA, email: jana.vavrosova@medica3nec.cz , mobil: 739 590 289