Návštěvy až 3x denně

📌V případě domácí zdravotní péče indikované lékaře musí být na příslušném poukazu přesně popsané, které výkony a jak často mají být pacientovi poskytnuty.

📌Jednotlivé zdravotní výkony mívají stanovené omezení frekvence, např. 3x za den.

📌Standardně poskytujeme péči u pacientů ráno, v poledne i večer.

📌V odůvodněných případech (u pacientů v terminálním stavu) může lékař rozhodnout o zrušení omezení 3 návštěv za den.

Více informací: Ing. Jana Vavrošová, MBA, email: jana.vavrosova@medica3nec.cz , mobil: 739 590 289