ROZVOJEM KE KVALITĚ SLUŽEB

Děkujeme za získanou podporu projektu v rámci výzvy Neziskovky 2022 – tento grantový program podpořil náš projekt v částce 80 000 Kč.

Nadace ČEZ podporuje rozvoj a profesionalizaci neziskových organizací, které poskytují služby přímé sociální péče podle § 34 zákona o sociálních službách.

PODPORA SMĚŘUJE ZEJMÉNA NA

  • rozvoj kvality poskytování služeb přímé péče a sociální prevence,
  • profesionalizaci organizací – získání registrace dalších sociálních služeb, známky kvality apod.,
  • rozvoj organizací – nastavení strategie, spolupráce s odborníky, konzultace, stáže apod.,
  • zvyšování kvality služeb přímé péče a sociální prevence nebo k rozšíření poskytovaných služeb,
  • zlepšování kvality péče o zaměstnance – např. vzdělávání, zvyšování kvalifikace,
  • upevnění a zviditelnění pozice organizace mezi potenciálními klienty, veřejností, donátory

Neziskovky (nadacecez.cz)

Nadace ČEZ nás podpořila i dříve v rámci programu Podpora regionů 2020 | Pojďme si vyzkoušet zachránit život

Více informací: Ing. Jana Vavrošová, MBA, email: jana.vavrosova@medica3nec.cz , mobil: 739 590 289