Děkujeme „Srdce Evropy“

Třinecké Srdce Evropy poslalo dětem s tělesným postižením přes 170 tisíc!!! ♥ Děkujeme! https://www.trinecko.cz/trinecke-srdce-evropy…/d-53244

Více informací: Ing. Jana Vavrošová, MBA, email: jana.vavrosova@medica3nec.cz , mobil: 739 590 289