SPOKO – koordinátor paliativní péče

Tříletý projekt s názvem „SPOKO“ Spokojená PObeskydská KOmunita od 1.1.2023 realizuje MAS Pobeskydí, z. s. s partnery Slezskou diakonií, Adámkovou vilou a námi Medica 3nec.

Na projekt SPOKO Pobeskydí byla poskytována finanční podpora od Evropské Unie.

Medica 3nec v projektu zajistí post koordinátora paliativní péče.

Služba je postavena na osobním a individuálním přístupu, znalosti místního prostředí a potřeb pečující rodiny. Bude poskytována organizační a psychická podpora. Úkolem koordinátora paliativní péče je hledat individuální řešení pro každou pečující osobu při zvládání této náročné situace. Koordinátor zjistí aktuální situaci, dle potřeby pečujícího provede zaškolení a vysvětlí péči.

Více o projektu zde: https://www.pobeskydi.cz/nase-projekty/spoko-pobeskydi/

DĚKUJEME za sdílení.

Více informací: Ing. Jana Vavrošová, MBA, email: jana.vavrosova@medica3nec.cz , mobil: 739 590 289