ERASMUS+ mezinárodní projekt

Vaše žádost byla schválena.

Grant pro realizaci projektu spolupráce (Klíčová akce 2) v programu Erasmus+ mládež. Tento email nás velmi potěšil.

Roční příprava žádosti byla velmi důsledná. Dvouletý projekt se zahájení od 1.7.2023 bude Medica 3nec realizovat se zahraničním partnerem Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina

Cílem projektu je pomocí několika aktivit posílit znalosti mládeže (13+) v oblasti první pomoci a zdravovědy.

Už nyní můžeme prozradit, že žáci základních škol v regionu se mohou těšit na projektové dny, mezinárodní soutěž v první pomoci, oblíbený Kvízomat a mnoho dalších aktivit.

DĚKUJEME za sdílení.

Více informací: Ing. Jana Vavrošová, MBA, email: jana.vavrosova@medica3nec.cz , mobil: 739 590 289