Den zdravotních sester

 
Den sester se slaví🍾🍾🥂🎉 12. května na památku Florence Nightingale, britské sestry, která se výrazně podílela na zlepšení podmínek pro nemocné během Krymské války v 19. století a položila tak základy moderní sesterské profese.

🍀Zdravotní sestry jsou neustále v kontaktu s pacienty a jsou prvními, kdo si všimnou změn v jejich stavu. Kromě toho, že se starají o fyzické potřeby pacientů, také jim poskytují psychologickou podporu a pomáhají jim zvládnout stresové situace spojené s nemocí.

🍀Sestřičky v domácí péči, které jezdí desítky kilometrů denně🏠, aby se postaraly o pacienty tam, kde jsou doma. Své pacienty navštěvují pravidelně, starají se, kontrolují stav a podávají léky,… Je toho opravdu hodně, co v doma zvládají:
https://www.medica3nec.cz/domaci-pece/.

🥂Den sester je příležitostí k ocenění jejich práce.
Děkujeme sestřičky za Vaše srdce, děkujeme, že jste! Díky! 🍾🍾🥂