Exkurze žáků díky MS Pakt

Co se stane když ráno sestřička onemocní a nemůže vyjet za pacientem? Kdo zaplatí opravu auta, které sestřička nabourá? Kolik let praxe musí mít sestřička aby u Vás mohla pracovat? Jaké musím mít známky abych se dostala na zdravotní školu? Já budu taky jednou lékařkou.
 
Díky projektu realizátora MS PAKT
„Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613, který který je spolufinancován z ESF prostřednictvím OP VVV, měli dnes možnost žáci Masarykovy základní školy Návsí, příspěvkové organizace exkurze v Medica 3nec
Exkurze je určená pro žáky 8. a 9. tříd, a její součástí je představení vytipování klíčové profese.
Děkujeme žákům za úžasné setkání a mnoho dotazů a zájmů o činnost Medica 3nec
 
 
 
 
 
 
 
.