Běh pro hospic Třinec

 
Jste skvělí, evidujeme další a další registrace.
Online registrace je proto stále otevřená, a bude i v průběhu Běhu pro hospic Medica 3nec přímo na místě.
Několik připomenutí informací k Běhu pro hospic v Statutární město Třinec
Dopoledne – určeno pouze pro přihlášené školy. Trasa společná pro všechny děti 1 km, kontrolní body na trati, mapka při registraci. Doprovodný program s workshopy a klauny.
Odpoledne pro širokou veřejnost – start je klouzavý, tzn. kdykoliv mezi 15.00 a 18.00 hodinou můžete startovat, hromadný start je pouze pro půlmaraton a to v 16.30 hodin. Trasy jsou 1 km, 5 km a půlmaraton, vše v rámci označených tras fáborky a pokynů pořadatelů.
NEJDE o závod, časy ani umístění se nikde nezaznamenává, jde o osvětu činnosti mobilního hospice Medica 3nec. Trasy si můžete jen projít. Rovněž na trase můžete vytvořit firemní štafety a rozdělit si km mezi sebou.
Každý účastník po doběhnutí své trasy získává v cíli perníkovou medaili.
Všichni účastníci začínají registrací u modrého stanu, ti, kteří mají online registraci, obdrží pouze startovací číslo a mohou rovnou na start. Ostatní se u registrace chviličku zdrží u vyplňování údajů.
Proto doporučujeme online registraci zde: https://www.behyprohospice.cz/detail-behu/5177200693215232
Těšíme se na Vás.
Tým Medica 3nec bude rovněž na tratích běhu.
Díky této výzvě a úhradě startovného přispějete na provoz mobilního hospice v roku 2023, DĚKUJEME.
Není k dispozici žádný popis fotky.
 

 

Pravidla a podmínky běhu pro veřejnost

 

Zaplacením startovného vyjadřuje každý účastník akce Běh pro mobilní hospic MEDICA – III. ročník (dále Běh) svůj souhlas s pravidly a podmínkami dobročinného běhu.

 

Před během:

 • Účastníci běhu se mohou zaregistrovat online na behyprohospice.cz před akcí nebo na místě.
 • Registrace běžců a výdej čísel probíhá od 15.00 hod. do 18.00 hod. ve stanu u vstupu do lesoparku Třinec z ul. Lesní, modrý stan označený názvem REGISTRACE.
 • Startovné činí 100,- Kč pro osoby starší 15 let. Děti a mládež startovné neplatí, ale musí být v doprovodu dospělé osoby.
 • U registrace si zvolíte délku trati – 1 km, 5 km nebo půlmaraton 21 km.
 • Po registraci a zaplacení startovného obdrží běžci textilní startovací číslo. Startovací čísla je nutno po doběhnutí vrátit.
 • Prosíme, aby se běžci nezdržovali zbytečně v prostoru registrace. Plynule přecházejte ke STARTU, který se nachází 200 m od registrace. Trasa bude přehledně značena. Prosíme dodržovat po trase instrukce a pokyny pořadatelů. Trasa se protíná i částí města a proto je nutné se držet chodníků a na místech protínajících cestu počkat na pokyn pořadatele k bezpečnému přechodu cestou!!!

 

Trasy:

 • 1 km – vhodná i pro invalidní vozíčky a kočárky, aby se mohli zúčastnit všichni bez omezení. Celá trasa vede po zpevněném povrchu – asfalt. V rámci této trasy jsou na trati orientační body ke kontrole. Trasa je označena barevnými fáborky. Čas se neměří, nejde o závod, ale dobročinnou akci.
 • 5 km – určena pro běžce, kteří si chtějí běh opravdu užít a zaběhat si. Trasa je označena barevnými fáborky. Čas se neměří, nejde o závod, ale dobročinnou akci.
 • Půlmaraton (21 km) – s hromadným startem v 16.30 hodin a vyhlášením vítězů. Čas se měří, účastníci dostanou startovací čísla. Trasa je označena barevnými fáborky, povrch různorodý.

 

Start a cíl:

 • Na pohyb ve startovním a cílovém poli budou dohlížet pořadatelé.
 • Start je klouzavý, kdykoliv mezi 15.00 – 18.00 hodinou. Vybíhat je možné hned po vstupu do prostoru STARTU a to buď jednotlivě nebo ve skupinkách.
 • Na trati bude k dispozici zdravotník.
 • V CÍLI obdržíte medaili a odevzdáte textilní startovací číslo.
 • Po doběhu co nejdříve opusťte cílový prostor.

 


Podmínky dobročinného běhu

 • Každý běžec se účastní Běhu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.
 • Pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění běžce nebo vznik jiné újmy v souvislosti s účastí v závodu nebo jeho sledováním.
 • Za odložené věci pořadatelé nenesou odpovědnost.
 • Účastnit se Běhu lze pouze po provedení řádné registrace a zaplacení startovného.
 • Pořadatelé si vyhrazují právo změn v programu, propozicích, pravidlech a podmínkách Běhu bez předchozího oznámení.
 • Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny pořadatelů Běhu.
 • Při naplnění kapacity Běhu pořadatelé předčasně ukončí registraci účastníků Běhu.
 • Účastník mladší patnácti let musí mít doprovod starší 18 let. Dospělý doprovod nese plně zodpovědnost za bezpečnost nezletilých běžců.
 • Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci pořadatelů Běhu nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.
 • Žádné z rozhodnutí pořadatelů nepodléhá soudnímu přezkoumání.
 • Rozcvičení před závodem je možné v prostoru Atletického stadionu.
 • Na trase závodu nebude podáváno občerstvení. K občerstvení můžete využít prostor Dětského lanového parku a Minigolfu nebo budky v areálu Letního koupaliště.
 • Sociální zařízení je k dispozici na Atletickém stadionu nebo v prostoru Dětského lanového parku a Minigolfu. WC se nachází pouze na Atletickém stadionu.
 • Parkování – bezplatné v přilehlých ulicích.
 • Dbejte zvýšené pozornosti při přechodu ke Startu. Provoz nebude omezen.
 • Informace o průběhu a výsledcích Běhu pro hospic budou po skončení akce zveřejněny na webu a facebooku Mobilního hospice MEDICA Třinec.

 

Děkujeme všem za podporu i odvahu běžet! Děkujeme za Vaši trpělivost při registraci.

Věříme, že s Vaší ohleduplnou spoluprací vše zvládneme, že si Běh společně užijeme a vychutnáme si dobrý pocit z pomoci.

 

Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Jana Vavrošová, MBA, jana.vavrosova@medica3nec.cz, 739 590 289

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.