NADACE ČEZ NEZISKOVKY 2023

 
ROZVOJ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ – PORADNA PRO POZŮSTALÉ
 
Částka získaného grantu 198 750 Kč,  realizace 1.4.2023 – 13.3.2024
 
Projektový záměr se zaměřoval na rozvoj registrované sociální služby – odborné sociální poradny MEDICA Třinec, kde došlo ke změně struktury (rozšiřování služeb včetně vzniku poradenského týmu). Právě poradenský tým, složený ze sedmi pracovníků potřebuje neustále další odborné vzdělávání. Důležitou součástí poradny je začínající poradna pro pozůstalé, která je vyhledávanější a díky svým novým aktivitám (svépomocné skupiny) také velmi potřebnou.
 
Finanční podpora v podobě financování vzdělávání a exkurzí poradenského týmu odborné poradny včetně podpory poradenských aktivit v pronajatém „obýváčku“ vedlo k lineárnímu rozvoji, který koresponduje s rostoucí poptávkou po kvalitních sociálních službách v území naší působnosti.
Děkujeme za podporu naší činnosti.