Pohybem k podpoře hospiců

Běhy pro hospice přinášejí naději a solidaritu
Fórum mobilních hospiců – tisková zpráva
Běhy pro hospice přinášejí naději a solidaritu. V letošním roce proběhne již 8. ročník tradiční běžecké to “Běhy pro hospice”. Zapojí se 14 hospiců a běhat se bude napříč Českou republikou. Tato charitativní akce má za cíl finančně podpořit hospice, zvýšit povědomí o péči, kterou poskytují umírajícím pacientům a jejich rodinám a navázat propojení s místní komunitou.
“V loňském roce proběhlo celkem 23 závodů – nejen běžeckých. Díky úsilí 6 913 běžců se podařilo vybrat zajímavou částku 3 901 129,- Kč, která pomáhala dofinancovat provoz mobilních hospiců. Bylo naběháno úctyhodných 90 234 kilometrů, což krásně ilustruje
objem solidarity a podpory této péče.” vysvětluje Renata Vášová, koordinátorka Běhy pro hospice a fundraiserka v Hospici sv. Štěpána.
Jana Vavrošová z mobilního hospice MEDICA Třinec z.ú. sdílí své zkušenosti z pořádání běhů pro jejich hospic: „Běhy pro hospic MEDICA jsou rodinnou akcí s doprovodným programem, kterou jsme přizpůsobili široké veřejnosti v obcích, tam, kde za pacienty a
jejich rodinami dojíždíme s hospicovou péči, prostě DOMA. Jedná se především o benefiční akci, kde nejde o žádný běžecký závod, časy ani délka trati se neměří, stačí se projít společně s Týmem MEDICA Třinec. Každý účastník běhu obdrží v cíli perníkovou medaili.“ Tento rok se organizátoři těší na účast nových i stávajících podporovatelů. Startovné je jako každý rok věnováno na spolufinancování provozu hospiců, nicméně samo o sobě je jen
malou částí toho, co tato akce různě po republice přináší. Jde také o propojení hospice a místní komunity lidí, kteří se setkávají a běží pro stejný účel – aby mohla být poskytována kvalitní paliativní péče a podpora všem, kteří si přejí zemřít doma, a také jejím blízkým.
“Řada běhů má také svého patrona – se Sdílením v Telči běhá předseda Senátu Miloš Vystrčil, v Červeném Kostelci letos poběží Kateřina Baďurová Janků, na Vysočině zase běhali s Martinou Sáblíkovou. A nad jubilejním 10. ročníkem Běhu v Litoměřicích převzal tento rok záštitu prezident Petr Pavel.” dodává Renata Vášová.
“Jsme moc rádi, že právě Běhy pro hospic naplňují myšlenku osvěty činnosti hospiců v ČR.” uzavírá Jana Vavrošová, manažerka rozvoje pro oblast vzdělávání a projektů, MEDICA Třinec.
Tisková zpráva
7. května 2024
Fórum mobilních hospiců je zastřešující organizace sdružující přes 40 poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče, tzv. mobilních neboli domácích hospiců. Domácí hospice poskytují profesionální specializovanou paliativní péči v domácím prostředí pacienta.