SENIOŘI v DOMEČKU MEDICA Třinec

Při poskytování péče se Medica 3nec často setkává se seniory, kteří jsou po úmrtí rodinného příslušníka osamoceni a uzavřeni. V rámci projektu chceme nabídnout těmto seniorům aktivity, které by u nich nastartovaly změnu. Předpokládáme, že jelikož naši organizaci znají a vědí, kde a s kým budou aktivity probíhat, rádi se postupně zapojí.

Cílovou skupinou jsou senioři nad 60 let z regionu třinecka, jablunkovska, českotěšínska a pobeskydí. Toto je region, který právě MEDICA Třinec obsluhuje v rámci svých služeb. V rámci aktivit bude vždy zapojeno 10-12 osob. U Běhů pro hospic se bude jednat o 20 až 30 seniorů, u papučového plesu o 50 seniorů s rodinami. Hlavní potřebou seniorů zapojených do projektu je navazování nových kontaktů, sdružování, sdílení společných zájmů a podpora v činnostech, které mají rádi.

V rámci projektu budou probíhat tyto aktivity:

Setkání s lektorkou jógy pro seniory

Společná hra bowling ve Quennu Třinec

Seznámení se s paliativní péči a s možnostmi hospicové péče

Návštěva Třinecké knihovny – seznámení se s Czech-pointem a Senior-pointem

Trénink paměti s akreditovanou lektorkou

Aktivní školení první pomoci pro seniory s nácvikem modelových situací

Odpoledne plné společenských her

Pečení perníkových medailí pro Běh pro hospic MEDICA v Třinci

Běh pro hospic MEDICA – Třinecký lesopark, aktivní účast na akci

Papučový ples ke Dni seniorů – pozvánka pro celou rodinu seniora, jeho přátelé.

V rámci projektu rovněž budou probíhat i setkání u kávy, kdykoliv se skupina bude chtít setkat, mohou se také rozdělit do malých skupinek nebo dvojic.

Děkujeme Moravskoslezský kraj za podporu projektu SENIOŘI v DOMEČKU Medica 3nec z programu zdravé stárnutí.