Přihlášky spuštěny – zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí – akreditovaný rekvalifikační kurz MŠMT Rozsah hodin: 41 vyučovacích hodin (2 hodiny zkoušky) Místo: MEDICA Třinec, ul. Konská 197, 739 61 Aktuální termín realizace: TŘINEC, červen 2024 !!!!!!! Pátek odpoledne, sobota, neděle, dva víkendy po sobě (31.5., 1.2.6 a 7,8,9.6.2024) Vstupní požadavky: minimální věk 18 let, vzdělání min. SŠ s ukončeným středním […]

Skvělé školení zaměřené na stomické pomůcky!

Pravidelná školení našich zdravotních sester jsou pro nás klíčová, abychom byli v obraze se všemi novinkami a pokroky v této oblasti. Snažíme se neustále zdokonalovat péči poskytovanou našim pacientům nejen se stomií, a díky dnešnímu školení jsme získali další cenné poznatky. Pokračujeme ve sledování nejnovějších trendů a vývoje, abychom vám mohli poskytnout tu nejlepší péči! […]

Rozdělení Adventních koncertů ČT

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU! Drazí přátelé, stále tomu nemůžeme uvěřit, že se to děje … s velkou radostí a vděčností dnes chceme vyjádřit obrovské díky všem, kteří nás podpořili během nedávných Adventních koncertů Česká televize 2023! Díky Vaší neuvěřitelné podpoře jsme obdrželi částku, která nám umožní naplnit naše smělé plány. Tyto plány, které jsme představili […]

Místní akční plán Třinec

Místní akční plán IV v ORP Třinec Od 1. prosince 2023 do 31. prosince 2025 probíhá projekt Místního akčního plánu IV v ORP Třinec, jehož cílem bude podpora předškolní a základní vzdělávání, zájmového i neformálního vzdělávání. Reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008286 Medica 3nec se zapojí v pracovní skupině Občanské kompetence. V letošním roce jsou naplánovány aktivity projektových […]

Pečeme perníkové medaile na Běh pro hospic

Podívejte se na tu krásu…a ta vůně. Každá medaile je originál. Je napečeno a ozdobeno prvních 400 ks perníkových medailí na Běhy pro hospic Medica 3nec Velké poděkování patří týmu Šance podaná ruka, z. ú., který nám letos s pečením a zdobením pomáhal přímo v DOMEČKU Medica 3nec. A děkujeme samozřejmě i dalším dobrovolníkům, kteří […]

Praktický kurz pro pečující

Nabízíme praktický kurz pro ty, kdo potřebují poradit s péčí o člověka upoutaného na lůžko. Očekáváte propuštění svého blízkého z nemocnice do domácí péče? Chcete se dozvědět, jaká strava bude vhodná pro vašeho blízkého? Bojíte se, že péči o člověka upoutaného na lůžko nezvládnete? Staráte se dlouhodobě o někoho blízkého, a jeho stav se poslední […]

Běh pro hospic MEDICA – IV. ročník Třinec

Zajišťujeme bezplatné služby poskytující mobilní paliativní péči. Snažíme se o to, aby těžce nemocný člen rodiny mohl zůstat doma, netrpěl zbytečně bolestmi a konec života mohl prožít se svými blízkými. Hospicová péče vytváří důstojný prostor, v němž smrt a umírání neznamenají strach, utrpení a osamělost. Díky této výzvě a úhradě startovného můžete i letos přispět […]