Etický kodex pro přijímání darů

Etický kodex nestátní neziskové organizace pro jednání s dárci Vedeni společným zájmem o rozvoj svébytné a svobodné občanské společnosti prohlašujeme, že: