Etický kodex mobilního hospice pro přijímání darů

  1. V době péče je přijímání darů nepřijatelné: V období, kdy je pacient přijat do péče až po ukončení zdravotní péče nepřijímá MEDICA Třinec, z.ú. ani jeho jednotliví pracovníci od klientů či jejich rodin žádné finanční dary.
  2. V době truchlení, k případným nabídkám finanční podpory rodiny našich bývalých pacientů přistupujeme s nejvyšší citlivosti. Chceme se tím vyhnout jakémukoli náznaku možné, i když nechtěné, manipulace či využívání křehké osobní situace dotyčných.
  3. Dary od pohřebních služeb a farmaceutických firem: Vzhledem k zaměření činnosti MEDICA přistupujeme k darům od pohřebních služeb a farmaceutických firem s obezřetností. Přijetí daru nebude mít žádný vliv na námi poskytované služby.

U nás se stále něco děje

Nenechte si ujít