V rámci kurzu Nemoci stáří a základy péče o nemocné seznámíme účastníky s problematikou stáří.

Parametry:

Obsah:

Zamyslíme se nad změnami ve stáří, specifiky komunikace se seniory. Dále se zaměříme na popis nejčastějších neurologických onemocnění, chirurgických onemocnění a dalších chorob ve stáří. V další části bude nácvik manipulace s imobilními klienty, nácvik přesunů, přetáčení a trénink chůze s různými kompenzačními pomůckami včetně gerontoobleku. Využití rehabilitačních prvků je pro praxi velmi důležité, proto si i prakticky ukážeme možnosti využití různých cvičení a technik. Pro seniory je důležitý i trénink kognitivních funkcí. Proto se v poslední části seznámíme s tímto pojmem, kde následně budou praktické ukázky jak v oblasti kognitivních funkcí, tak praktické ukázky v oblasti rehabilitace – dechová cvičení, nácvik pohybových aktivit, cvičení koordinace a další. Absolvent kurzu se bude orientovat ve specifikách komunikace se seniory a problematice stáři. Bude mít přehled o chorobách ve stáři a bude umět aplikovat prvky základní rehabilitace. Rovněž bude mít povědomí o problematice kognitivních funkcí v praxi u klientů.

Galerie:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *