V kurzu s názvem Podpůrné aktivizační a relaxační techniky seznámíme s aktivizačními a relaxačními technikami, které můžete využít u svých klientů.

Obsah:

V úvodu se budeme věnovat definování pojmům motivace, inteligence, způsoby motivace k soběstačnosti. Prakticky budeme provádět nácvik soběstačnosti v praxi, jako je vysvlékání, oblékání, sebesycení a další. Dále představíme nástroje, které podporují aktivity člověka, aktivity ve volném čase, využití volného času. Budeme se zabývat pojmem etika, morální hodnoty, jak je důležitá zpětná vazba. Na závěr kurzu budeme prakticky procvičovat a trénovat kognitivní funkce. Závěr kurzu zaměříme na relaxační techniky a jejich praktický nácvik v každodenním životě.
Absolvent kurzu se bude orientovat v základních podpůrných a relaxačních technikách, bude mít možnost motivovat klienty k soběstačnosti, využití volného času a využití relaxace v každodenní práci s klienty.

Galerie:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *