Díky Vám vybráno přes 300 mobilů

Během 14 dní jste nám pomohli nasbírat 345 ks mobilů a přes 90 ks nabíječek a dalšího příslušenství.
📱
Obrovské poděkování patří všem, kteří nám pomohli na sběrných místech, ale i individuálním dárcům, kteří nám přinesli mobily do MEDICA, DĚKUJEME!


📱
Sběrné boxy: MEDICA Třinec a individuální dárci – 105 mobilů, Farní sbor SCEAV Třinec – 46 mobilů, Carero s.r.o. Jablunkov – 45 mobilů, Informační centrum Třinec – 21 mobilů, Květinářství Marcela Machková Třinec – 35 mobilů, JACKI Jablunkov 16 mobilů, Nemocnice Třinec – 16 mobilů, Bunkr, o.p.s. Třinec – 17 mobilů, Netis, a.s. 18 mobilů, Město Třinec – 10 mobilů, Město Jablunkov 7 mobilů, MAS Pobeskydí – 2 mobily, Sanatorium Jablunkov – 7 mobilů
📱
Již nyní víme, že akci budeme opakovat v lednu 2021, prosíme sbírejte případně využijte náš stálý box v MEDICA Konská 197, každých 10 Kč za mobil je použit na provoz služby paliativní a hospicové služby MEDICA Třinec, Děkujeme!