Firemní zážitkové školení první pomoci

Připravili jsme firmy nabídku tří kurzů první pomoci.

1/ zážitkový kurz první pomoci s modelovými situacemi, maskováním, figuranty – 8 hodin

2/ základy první pomoci – 5 hodin

3/ první pomoc na míru a požadavku firmy

Vždy se jedná se o výuku základů první pomoci v teoretických, ale i praktických příkladech – modelové situace. Výuka je zaměřena na získání teoretických poznatků a především na důkladné procvičování poskytnutí první pomoci.

obsah:

  • správně vyhodnotit situaci
  • posouzení zdravotního stavu
  • základní teoretické znalosti
  • praktické dovednosti v modelových ukázkách zranění
  • použití resuscitačních loutek, AED, maskování, obvazové techniky, figuranta

Pro bližší informace, volné termíny a cenu nás kontaktujte, rádi k Vám přijedeme.

Kontaktní osoba: Ing. Jana Vavrošová, MBA

email: vavrosova.medica@seznam.cz