INFORMOVÁNÍ O PROVOZOVÁNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU SE ZÁZNAMEM, JEHOŽ SOUČÁSTÍ JE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  INFORMOVÁNÍ O PROVOZOVÁNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU SE ZÁZNAMEM, JEHOŽ SOUČÁSTÍ JE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

   


  MEDICA Třinec, z.ú., IČO:05115841, zpracovává jako správce osobní údaje prostřednictvím obrazového záznamu kamerového systému se záznamem. Kontaktní údaje správce jsou: gdpr@medica3nec.cz. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů lze získat na této stránce.

  MEDICA Třinec, z.ú. je správcem kamerového systému, přičemž kamerový systém snímá pracovníky a klienty v objektu a jeho okolí. Kamerový systém se skládá z kamer snímajících vnější prostory budovy a zahrady Lesní 337, Třinec.

  Účelem zpracování je oprávněný zájem MEDICA Třinec spočívající v ochraně majetku a předcházení a odhalování protiprávní činnosti (loupež, krádež, vandalismus apod.). Získaná data budou zpřístupněna orgánům činným trestním řízení, soudu nebo jinému oprávněnému subjektu pouze v případě bezpečnostního incidentu.

  Záznamy z kamerového systému jsou uchovávány po dobu 30 dnů a režim kamerového systému je nepřetržitý.

  Ochrana snímacích zařízení, přenosových cest a datových nosičů, na nichž jsou uloženy záznamy, je zajištěna před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, změnou, zničením či ztrátou nebo jiným neoprávněným zpracování v souladu se Směrnicí o zpracování osobních údajů.

  Subjekty údajů jsou oprávněni požadovat další informace o zpracování kamerového záznamu, požadovat vysvětlení a výmaz, vznést námitku proti tomuto zpracování, příp. podat stížnost u dozorového úřadu.