Potvrzení o daru pro daňové účely – Adventní koncerty České televize

Pokud chcete vystavit potvrzení o daru pro daňové účely, zvolte jednu z uvedených variant:

  • Přispěl(a) jsem zasláním DMS – Potvrzení o daru si vygenerujete na webu www.darcovskasms.cz/potvrzeni.
  • Dar jsem zaslal(a) na konto Adventních koncertů – Obraťte se prosím na Terezu Šimáčkovou, koordinátorku charitativních aktivit ČT (tereza.simackova@ceskatelevize.cz). Do e-mailu uveďte datum zaslání daru, název účtu, jméno a adresu dárce, výši daru. Pokud jste uvedli, napište do zprávy i variabilní, specifický a konstantní symbol.
  • Daroval(a) jsem přes portál www.darujspravne.cz – Potvrzení o daru si vygenerujete přímo na webu darujspravne.cz. V případě problémů se stažením potvrzení o daru se obraťte na Terezu Šimáčkovou (tereza.simackova@ceskatelevize.cz). Do e-mailu uveďte datum zaslání daru, jeho výši, jméno a adresu dárce.
Mnohokrát děkujeme za podporu a přízeň a moc si ceníme každého daru, který pomůže být rodinám spolu až do konce.