Nové letáčky k distribuci.

Máme k dispozici novou grafiku letáčků k mobilní paliativní péči. Distribuce tištěných verzí po jednotlivých obcí (obecních úřadech) proběhne do konce února 2021. Prosíme o pomoc se sdílením a přeposíláním.

Více informací: Ing. Jana Vavrošová, MBA, email: vavrosova.medica@seznam.cz