PORADNA

Pokud chcete pečovat o svého blízkého doma, pomůžeme Vám naplánovat jednotlivé kroky péče o nemocného člověka. Zprostředkujeme Vám dostupné informace o možnostech péče (pečovatelské služby, osobní asistence, kompenzační pomůcky apod.), také o nárokových dávkách (příspěvek na péči, na bydlení, apod.), a další potřebné informace vyplývající z Vaší individuální situace. Jsme schopni pomoci a poradit rodinným […]