PORADNA

Pokud chcete pečovat o svého blízkého doma, pomůžeme Vám naplánovat jednotlivé kroky péče o nemocného člověka.

➡Zprostředkujeme Vám dostupné informace o možnostech péče (pečovatelské služby, osobní asistence, kompenzační pomůcky apod.), také o nárokových dávkách (příspěvek na péči, na bydlení, apod.), a další potřebné informace vyplývající z Vaší individuální situace.

➡Jsme schopni pomoci a poradit rodinným příslušníkům, kteří pečují o své blízké v domácím prostředí a cítí se péčí vyčerpání, nebo si jen nevědí rady, a také osobám, které se staly pozůstalými a ocitají se ve fázi truchlení, vyrovnávají se se ztrátou a zármutkem

.➡Poskytujeme odborné sociální poradenství formou ambulantní, terénní, telefonickou a prostřednictvím e-mailu, dle vašich potřeb, a to u Vás doma nebo u nás v poradně.

Více informací: Ing. Jana Vavrošová, MBA, email: jana.vavrosova@medica3nec.cz , mobil: 739 590 289