Děti – „Pojďte si vyzkoušet zestárnout“ na letních táborech.

Schopnost zasadit sebe do prostředí mezigeneračního soužití se vytrácí, ne-li vytratila. Soužití více generací v domácnostech už zdaleka není pravidlem a spolu s tím mizí pochopení pro specifika spojená se stárnutím. Děti a mladí lidé si sotva dokáží představit, jak se ve stáří sníží jejich pohyblivost nebo omezí zrakové a sluchové schopnosti. Na trhu existuje unikátní sada obleků, která příznaky stáří věrně imituje a která by mohla přispět k pochopení situace seniorů a rozvoji vzájemné mezigenerační solidarity.

Cílem této aktivity je zprostředkovat žákům základních škol na krátkou chvíli pocit stáří. Žáci si jejím prostřednictvím budou moci na vlastní kůži vyzkoušet, jak mají senioři ztížené běžné každodenní činnosti. Aktivita
cílí na osobní zkušenost, která je nepřenositelná a nesdělitelná. Žáci, kteří zakusí projevy stáří, mohou získat větší empatii a pochopení pro rozvoj mezigeneračních vztahů.

Prostřednictvím aktivity spolupráce bude školám a jejich žákům nabídnut jedinečný zážitek, při kterém si budou moci na vlastní kůži vyzkoušet zestárnout o sedmdesát let. Je pořízen gerontooblek, který je speciálně
navržený, aby simuloval pohyb seniorů se všemi omezeními: snížení pohyblivosti, omezení zraku a sluchu, špatná motorika. Na to naváží programy přímo na školách a v táborech, které povede zástupce MEDICA Třinec (zdravotník). Uskuteční se přibližně deset setkání na školách. Pilotní ověření proběhlo včera na příměstském táboře v Albrechticích.

Děkujeme dětem za vytvoření přáníček pro naše pacienty.

Území dopadu: Správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek

Kontaktní osoba: Ing. Jana Vavrošová, MBA

email: vavrosova.medica@seznam.cz