Těšíme se na Vás

V sobotu 28. srpna 2021 běh pro hospic MEDICA v Třanovicích. Startujeme klouzavě od 14.00 hodin. Pro děti připraven doprovodný program po dobu celého odpoledne. Akce se uskuteční ve spolupráci s Obcí Třanovice, MAS Pobeskydí, z. s. a TRT Třanovičtí přespolní žraloci. Výtěžek ze startovného bude sloužit pro provoz bezplatného poskytování mobilní paliativní péče v […]