Cena MOSTY 2020

V zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a jejich participace začala NRZP ČR v roce 2003 s pravidelným vyhlašováním ceny MOSTY.

Cena je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením.

Nominováno 31 projektů, aktivit, činů a osobností
Patronkou ceremoniálu je Livia Klausová. Záštitu nad 18. ročníkem převzali hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a náměstek primátora statutárního města Ostrava Zbyněk Pražák. Moravskoslezský kraj a město Ostrava jsou hlavními finančními partnery 18. ročníku.

Letošní vítězové byli vyhlášeni 21. září od 15.00 hodin ve Velkém sále Kulturního domu Ostrava.

Moderátorem slavnostního odpoledne byl Aleš Cibulka a během ceremoniálu vystoupil pan Jaromír Nohavica.

18. ročník udílení cen MOSTY se konal za podpory Moravskoslezské kraje, statutárního města Ostravy, Českých Dráh, a.s., Innogy . Poděkování patří také dalším partnerům: Altech, OPEL CS a program Handycars, Nadace ČEZ, ERÚ, ASEKOL, nakladatelství UMÚN, Správa železnic, Sanela, Libeřské lahůdky, Fashion Arena Prague Outlet, Česká průmyslová zdravotní pojišŤovna, Ostra Group, a.s.

Děkujeme za nominaci

Cena MOSTY 2020 | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR | pomáháme druhým (nrzp.cz)

Více informací: Ing. Jana Vavrošová, MBA, email: jana.vavrosova@medica3nec.cz , mobil: 739 590 289