Paliativní péče

Při poskytování paliativní péče je pro nás velmi důležité neustále si zvědomovat základní principy.

❤důstojné umírání se zvládnutím bolesti a jiných symptomů

❤maximální respekt k přáním nemocného

❤přítomnost blízkých osob

❤empatická a lidsky autentická péče zdravotníků

❤dokončení (naplnění) důležitých úkolů a urovnání vztahů

Snažíme se, aby to nebyla jen slova…Snažíme se, aby paliativní péče byla dostupná v celém regionu.

Více o paliativní péči naleznete na https://www.medica3nec.cz/mobilni-hospic/.

DĚKUJEME ❤❤❤

Více informací: Ing. Jana Vavrošová, MBA, email: jana.vavrosova@medica3nec.cz , mobil: 739 590 289